PPE Award

Szkolenia Asesorów IPMA 2016 - Poznaj nowy model oceny projektów!

W lutym b.r. Międzynarodowa organizacja International Project Management Association (IPMA®) opublikowała nowy standard Project Excellence Baseline® (IPMA PEB). Jego częścią jest model Project Excellence, który stanowi kompleksowe narzędzie oceny projektów.  

Trwają już zapisy na Szkolenia dla Asesorów IPMA Polska 2016.
Po raz pierwszy w Polsce 50 asesorów będzie miało okazję do poznania nowego modelu oraz szansę zdobycia doświadczenia w ocenie najlepiej zarządzanych projektów. Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Relacja z Gali Polish Project Excellence Award

22 października 2015 w ekskluzywnym Hotelu Marriott w centrum Warszawy odbyła się Gala Polish Project Excellence Award. Podczas wydarzenia wyłoniono Zwycięzcę Konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce w roku 2015. Wydarzenie było poprzedzone spotkaniem VIP-ów, w którym udział wzięli między innymi przedstawiciele strategicznych partnerów biznesowych IPMA Polska, przedstawiciele Finalistów Konkursu oraz Kierownicy Zespołów Asesorów oceniający tegoroczne projekty.

Aplikuj do Polish Project Excellence Award 2015!

Czy jesteś częścią zespołu, który zrealizował innowacyjny projekt?

Czy chciałbyś, aby inni dowiedzieli się o Twoim sukcesie?

Czy chciałbyś podziękować swojemu zespołowi za znakomitą pracę w projekcie?

Czy chciałbyś podzielić się z innymi doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji projektu?

Czy chciałbyś otrzymać profesjonalny feedback w kwestii konkretnego projektu?

Weź udział w Polish Project Excellence Award 2015!

Aplikacje do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać do 12 VI 2015 » Harmonogram

Organizowany z inicjatywy International Project Management Association Polska doroczny konkurs Polish Project Excellence Award honoruje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Jego celem jest nagradzanie najlepszych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je przedsiębiorstw. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem uznanego na świecie modelu Project Excellence. To sprawdzone narzędzie umożliwia kompleksową ewaluację zarówno samego procesu zarządzania danym projektem, jak i jego szeroko rozumianych rezultatów.

IPMA Project Excellence Model stanowi kompleksowe narzędzie oceny projektów. Praca z modelem umożliwia identyfikację tych praktyk i osiągnięć projektu, które wyraźnie pozytywnie różnicują go od innych przedsięwzięć. Z drugiej strony, pozwala także wskazać obszary charakteryzujące się największym potencjałem do dalszego doskonalenia. Ogromną zaletą modelu jest to, że dzięki jego konstrukcji wymuszającej uwzględnienie opinii wszystkich głównych interesariuszy, zagwarantowany jest wysoki poziom obiektywizmu formułowanych ocen.

Wyniki Konkursu Polish Project Excellence Award 2014

Zakończyła się tegoroczna konferencja IPMA Polska, w trakcie której odbyła się Gala Polish Project Excellence Award honorująca najlepszy projekt w Polsce. Podczas tego szczególnego dla polskiego środowiska zarządzania projektami wieczoru, na sali bankietowej w eleganckim hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zebrało się niemal 140 osób. Galę poprowadziło dwóch znamienitych trenerów, który są również asesorami Nagrody międzynarodowej: Grzegorz Dzwonnik oraz Grzegorz Szałajko.

Finaliści Polish Project Excellence Award 2014

Z wielką przyjemnością informujemy, że w finale tegorocznej edycji Konkursu Polish Project Excellence Award znalazły się trzy projekty, które w tym roku walczą o miano "Najlepiej zarządzanego projektu w Polsce w roku 2014". Po żarliwej debacie Jury Nagrody, do ścisłego Finału zostały wytypowane trzy projekty: 

Gala Polish Project Excellence Award 2014

W czwartkowy wieczór 24 października odbyła się Gala Polish Project Excellence Award - wykwintna celebracja tegorocznego konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepiej i najbardziej skutecznie zarządzanego projektu w Polsce.

Szkolenie Asesorów PPEA 2013

W lipcowy weekend 13-14 w Warszawie odbyły się warsztaty dla wszystkich, którzy chcieli poznać w szczegółach model doskonałości PPEA. Szkolenie prowadzili, jak zawsze niezawodni nasi asesorzy wiodacy Grzegorz Dzwonnik i Grzegorz Szałajko. Wśród 30 uczestników nie zabrakło członków zespołu projektowego PPEA 2013, menedżerów z wielu polskich firm i przedstawicieli zarządu IPMA Polska.

Polish Project Excellence Award 2013

15 września 2013 mija termin zgłaszania ukończonych w ciągu ostatnich 18 miesięcy projektów do Polish Project Excellence Award. Główne korzyści wymieniane przez dotychczasowych Aplikantów to: Promocja & Prestiż, Profesjonalna ewaluacja, konsulting i wiedza oraz Innowacyjność i rozwój firmy oraz inspiracja dla pracowników. Zarówno w Biurze, jak i Zespole Roboczym ds PPEA trwają przygotowania, aby wszystko przebiegało w sposób gładki i zgodny z Project Excellence Model. Jednym z etapów naszych prac jest ewaluacja kompetencji Asesorów PPEA na rok 2013. 

Zgłoszenia do Polish Project Excellence Award 2013

Z przyjemnością informujemy, że można już zgłaszać swoje aplikacje do Polish Project Excellence Award 2013.

Kryteria, jakie musi spełniać projekt, aby mógł zostać uwzględniony w konkursie:

  1. minimalny czas trwania projektu: 6 miesięcy
  2. minimalna liczba członków zespołu projektowego: 6 osob
  3. minimalna liczba podwykonawców wewnętrznych / zewnętrznych: 1
  4. projekt musi być ukończony, lecz nie wcześniej niż na 18 miesiecy przed datą złożenia aplikacji

[Pobierz plik Zgłoszenia do PPEA 2013] i wyślij wypełniony formularz na adres peaward@ipma.pl w terminie do 15 września 2013.

Subskrybuje zawartość