Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) przyznany stowarzyszeniu IPMA Polska

We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie IPMA Polska uzyskało Znak Jakości Małopolskich Standardów Edukacyjno – Szkoleniowych.

Znak jakości MSUES przyznawany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce. Otrzymują go instytucje szkoleniowe, które pozytywnie przeszły zewnętrzny audyt, będący ostatnim etapem procesu weryfikacji pod kątem spełniania MSUES. Znak jakości jest gwarancją wysokiej jakości usług, jakie świadczy wyróżniona instytucja szkoleniowa – potwierdza zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, przygotowanie merytoryczne i metodyczne trenerów, rzetelność przekazywanych treści oraz różnorodność form nauczania. Dzięki Znakowi Jakości MSUES IPMA Polska dołączyła do grona instytucji, w których można realizować bony szkoleniowe w ramach realizowanych szkoleń.

Certyfikat wydany dla IPMA Polska o numerze 190/2017 jest ważny do 19.09.2020r.


Więcej informacji o Znaku Jakości MSUES na stronie: http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/msues-malopolskie-standardy-uslug-edukacyjno-szkoleniowych/rejestr-instytucji-szkoleniowych-posiadajacych-znak-jakosci-msues