Komisja Odwoławcza

Komisja Odwoławcza zajmuje się wnioskami składanymi przez aplikantów, kandydatów lub osoby certyfikowane, dotyczącymi ponownego rozpatrzenia wszelkich niekorzystnych decyzji podjętych przez Jednostkę Certyfikującą i związanych z pożądanym przez te osoby wynikiem certyfikacji. Odwołania rozpatruje się w sposób niezależny i bezstronny. Członkowie komitetu odwoławczego nie mogą być osobami, które były zaangażowane w podjęcie kwestionowanej decyzji.

W skład Komisji Odwoławczej wchodzą:

Andrzej Irzycki  – Asesor CERT IPMA Polska

Monika Nawojczyk  – Asesor Asesor CERT IPMA Polska