Asesorzy CERT IPMA Polska

Asesorzy  CERT IPMA Polska to wysokiej klasy praktycy zarządzania projektami, którzy, poza profesjonalizmem w zarządzaniu projektami, programami i portfelami, wykazali, iż:

 • Doskonale znają system certyfikacji 4-L-C IPMA;
 • Posiadają dokładną wiedzę na temat dokumentów wymaganych w procesie certyfikacji oraz metod oceny kandydatów;
 • Posiadają certyfikat IPMA w chwili mianowania (nie dotyczy Pierwszych Asesorów)
 • Uzyskali rekomendację ze strony własnych asesorów
 • Cechuje ich ciągły rozwój zawodowy
 • Regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Biuro CERT IPMA Polska

Asesorów CERT IPMA Polska mianuje na tę funkcję Dyrekcja CERT IPMA Polska.

Asesorzy CERT IPMA Polska są zobowiązani do:

 • Przestrzegania wszelkich zasad, procedur i przepisów dotyczących przeprowadzania certyfikacji potrzebnych w celu zachowania jej bezstronności i poufności
 • Aktywnego unikania wszelkich konfliktów interesów
 • Obiektywnego i bezstronnego oceniania wszystkich aplikantów i kandydatów


Asesorzy dokonują oceny kompetencji kandydata na podstawie jednej lub kilku metod oceny, takich jak: dokumenty zgłoszeniowe kandydata, wypowiedzi i prezentacje ustne, wykorzystanie przez kandydata umiejętności w praktyce, własne obserwacje zachowań kandydata. Wnioskują oni o przyznanie/nieprzyznanie certyfikatu bądź ponowne przyznanie/odmowę ponownego przyznania certyfikatu.

Obecnie z CERT IPMA Polska współpracują następujący Asesorzy:

 • Bogumił Tomasz Dałkowski
 • Andrzej Irzycki
 • Wojciech Jarosz
 • Janusz Jemioła
 • Andrzej Łazowski
 • Henryk Majchrzak
 • Kazimierz Majka
 • Mirosław Miśkiewicz
 • Łukasz Sienkiewicz
 • Leszek Staśto
 • Jerzy Szpila
 • Zbigniew Wolski
 • Marek Zalewski

UWAGA: Biuro CERT IPMA Polska prowadzi ciągły nabór Asesorów Certyfikacji i poszukuje osób, które są praktykami zarządzania projektami, ale również chciałyby i potrafią dzielić się swoją wiedzą oraz bezstronnie oceniać kompetencje innych osób. Uczestnictwo w sesjach certyfikacyjnych IPMA daje Asesorom możliwość nawiązywania szerokich kontaktów w różnych branżach gospodarki, poznawania wysokiej klasy project managerów, ciekawych projektów oraz poznania oraz współtworzenia systemu certyfikacji o znaczeniu międzynarodowym. Osoby zainteresowane współpracą z IPMA Polska i wkroczeniem na tę ścieżkę kariery proszone są o kontakt z Biurem CERT.