Obszary zainteresowań

Jako organizacja łącząca różne środowiska związane z zarządzaniem projektami nasze działania skoncentrowane są na kilku płaszczyznach:

 • tworzymy warunki dla wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń między Project Managerami różnych branż poprzez spotkania i szkolenia
 • umożliwiamy poszerzanie sieci kontaktów w gronie osób zarządzających projektami
 • podnosimy kluczowe umiejętności Project Managerów poprzez organizację warsztatów
 • informujemy o najnowszych inicjatywach i wydarzeniach w branży
 •  podnosimy kluczowe umiejętności Project Managerów poprzez możliwość uczestnictwa w szkoleniach (informacje, rabaty lub bezpłatne uczestnictwo) 

Współpracujemy z ośrodkami naukowymi oraz Studenckimi Kołami Naukowymi:

 • wspieramy transfer wiedzy między biznesem a ośrodkami naukowymi poprzez uczestnictwo w inicjatywach badawczych oraz projektach edukacyjnych
 • angażujemy i wspieramy Studenckie Koła Naukowe w zakresie docierania do partnerów biznesowych, naukowych i instytucjonalnych
 • służymy opieką i wsparciem merytorycznym dla inicjatyw naukowych i akademickich

Obszary działalności:

 1. Zarządzanie projektami
 2. Zarządzanie jakością
 3. Zarządzanie produkcją
 4. Zarządzanie łańcuchem dostaw (logistyka)
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 6. Zarządzanie wiedzą, kompetencjami, talentami
 7. Zarządzanie projektami w IT
 8. Zarządzanie finansami
 9. Zarządzanie przedsiębiorstwem