Biuro CERT IPMA Polska

Biuro CERT IPMA Polska skupia się na odpowiedzialnym, bieżącym stosowaniu systemu certyfikacji IPMA wobec aplikantów, kandydatów i posiadaczy certyfikatu.

Dyrekcja CERT IPMA Polska ponosi nadrzędną odpowiedzialność za:

  • Decyzje dotyczące certyfikacji (przyznawanie, odnawianie i odbieranie certyfikatów, mianowanie asesorów, wyznaczanie kandydatów na asesorów itp.).
  • Wdrażanie zasad i procedur oraz zgłaszanie propozycji ich ulepszania.
  • Zapewnienie dokładnej i terminowej odpowiedzi na coroczny kwestionariusz CVMB potrzebny do sporządzenia Certification Yearbook (Rocznika Certyfikacji).
  • Płatność należności z tytułu umowy 4-L-C do IPMA.
  • Zawieranie umów, wystawianie faktur, obsługę innych płatności oraz księgowość  CERT IPMA Polska.

CERT IPMA Polska dokonuje okresowych przeglądów swego systemu zarządzania jakością w celu usprawnienia i dalszego rozwoju certyfikacji poprzez stosowanie dorocznych audytów wewnętrznych i zarządzania. Procesy rozwoju programu certyfikacji obejmują okresową analizę wymagań dotyczących stanowisk/praktyk PM przeprowadzaną przez komitet programowy, która występuje przynajmniej raz na pięć lat, poprzedzając proces walidacji lub rewalidacji zgodnie z treścią normy ISO 17024:2003.