Standard PEB

Standard PEB

PEB Project Excellence Baseline

„Wytyczne Doskonałości w Zarządzaniu Projektami dla ciągłego doskonalenia w projektach i programach.”


Standard IPMA Project Excellence Baseline® (IPMA PEB) został opracowany w celu promowania doskonałości w zarządzaniu projektami i programami. Stanowi on uzupełnienie naszych dotychczasowych standardów:

  • IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB®) dotyczących kompetencji indywidualnych oraz
  • IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB® kompetencji organizacyjnych w zarządzaniu projektami.

 

Model IPMA PEB skierowany jest głównie do:

  • kierownictwa wyższego szczebla,
  • kierowników projektów, programów i portfeli wliczając w to biura
    zarządzania projektami (PMO) i personel realizujący projekty,
  • osób zajmujących się oceną doskonałości projektów,
  • konsultantów, trenerów i coachów.

Dla aktywnych członków Stowarzyszenia IPMA wersja elektroniczna "Wytyczne Doskonałości w Zarządzaniu Projektami" do bezpłatnego pobrania.

W związku z chwilowym zawieszeniem działania systemu członkowskiego Członków IPMA prosimy o kontakt na adres czlonkostwo@ipma.pl w celu otrzymania bezpłatnej elektronicznej wersji IPMA PEB.

Książkę można nabyć w wersji drukowanej. 

Cena: 95 zł (z VAT) + koszt wysyłki 20 zł.

Sposoby zamówienia i płatności:

1) system paypal

2) płatność przelewem na konto IPMA Polska + zamówienie emailem: dane do faktury i wysyłki proszę wysłać na adres biuro@ipma.pl i wykonać przelew kwoty 115 zł (z kosztem przesyłki) na konto nr:

Nr konta: 92 1600 1462 1824 1322 5000 0001 (BNP Paribas Bank Polska SA)

dopisując w tytule przelewu: "Standard PEB”.

 

Publikacja ma zastrzeżone prawa autorskie.