Certyfikacja

CERTYFIKACJA PROJECT MANAGERA W SYSTEMIE IPMA 4-L-C

IPMA CertyfikatInternational Project Management Association (IPMA) jest światową organizacją non-profit, wspierającą rozwój dyscypliny project management. IPMA zrzesza 70 stowarzyszeń członkowskich z całego świata.

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią International Project Management Association (IPMA) jako jedyna polska organizacja członkowska.

Federacja stowarzyszeń IPMA, obejmująca kilkadziesiąt organizacji narodowych z całego świata, współpracuje w tworzeniu i ugruntowywaniu uniwersalnego standardu kompetencji w zarządzaniu projektami. IPMA Polska podpisało umowę z IPMA dotyczące walidacji programów kwalifikacji i kompetencji oraz prowadzi wielopoziomowy program certyfikacji w zarządzaniu projektami. Od 2002 r. przeprowadza certyfikację, wydając globalnie uznawane certyfikaty IPMA.

IPMA aktywnie promuje na całym świecie zarządzanie projektami wśród organizacji i grup interesu. Przyczynia się do wzrostu prestiżu profesji kierownika projektu poprzez certyfikację, przyznawanie nagród dla zespołów projektów i osób indywidualnych oraz wydawanie licznych publikacji na temat zarządzania projektami.

Uniwersalny, czterostopniowy system certyfikacji IPMA został opracowany jako proces ciągłego udoskonalania i rozwijania kompetencji project managera. Każdy kolejny stopień tego systemu łączy w sobie zweryfikowane kompetencje oraz rozwój samoświadomości.

Poziomy certyfikacji tworzą odpowiednią strukturę dla kształtowania ścieżek kariery oraz organizacyjnych modeli dojrzałości, a także dla programów rozwoju personelu pojedynczych osób, firm i innych organizacji.

Podstawą 4-stopniowego systemu certyfikacji IPMA w Polsce są Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA (ICB4) .

ICB4 (IPMA Individual Competence Baseline, wersja 4) to zrewidowany i rozszerzony standard kompetencji indywidualnych, różniący się znacząco w porównaniu do poprzednich wersji.

ICB4 wyznacza standard dla trzech domen: Projektu, Programu i Portfela.  

 

Domena

Projekt

Program

Portfel

Poziom

A

Certified Project Director

(Certyfikowany Dyrektor Projektu)

Certified Programme Director

(Certyfikowany Dyrektor Programu)

Certified Portfolio Director

(Certyfikowany Dyrektor Portfela)

B

Certified Senior Project Manager

(Certyfikowany Starszy Kierownik Projektu)

Certified Senior Programme Manager

(Certyfikowany Starszy Kierownik Programu)

Certified Senior Portfolio Manager

(Certyfikowany Starszy Kierownik Portfela)

C

Certified  Project Manager

(Certyfikowany Kierownik Projektu)

 

 

D

Certified Project Management Associate

(Certyfikowany Specjalista  ds. Zarządzania Projektami)

 

 

 

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB - cz.1 Zarządzanie Projektami - plik PDF tutaj.

 

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB - cz.2 Zarządzanie Programami - plik PDF tutaj.

 

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB - cz.3 Zarządzanie Portfelami - plik PDF tutaj.

 

System certyfikacji jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych potwierdzeniem swoich kompetencji. Ukończenie jakiegokolwiek szkolenia nie jest warunkiem wstępnym dla Aplikantów do certyfikacji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Kanonem Wiedzy - uzupełnieniem Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA - ICB 4.0. w obszarze każdego Elementu Kompetencji i Kluczowych Wskaźników Kompetencji 

 

Zapraszamy do pobrania pliku: "Międzynarodowe Przepisy Certyfikacji IPMA do oceny osób indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (ICR4)". [pobierzDokument ten zawiera wyciąg przepisów i wytyczne dla kandydatów do certyfikacji IPMA wg wytycznych ICB4.