Misja Wizja Cele

IPMA Young Crew Polska to dynamiczna grupa członków International Project Management Association Polska, zrzeszająca osoby zainteresowane dziedziną kierowania projektami: studentów, absolwentów uczelni wyższych, Asystentów Project Managerów, Junior Project Managerów oraz Project Managerów do 35 roku życia. IPMA Young Crew Polska jest częścią Young Crew International.

Cele IPMA Young Crew Polska to:

  • integracja środowiska osób działających i interesujących się dziedziną zarządzania projektami
  • tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu kierowania projektami
  • promocja członków Young Crew w środowisku zarządzania projektami

Misja i Wizja IPMA Young Crew Polska

  • będziemy partnerem i łącznikiem środowisk biznesowych, naukowych i akademickich w dziedzinie zarządzania projektami.
  • będziemy podnosić kompetencje oraz wspierać środowisko osób angażujących się w projekty.