Władze i organizacja

Władze i organizacja

Podczas Walnego Zebrania Delegatów IPMA Polska, które miało miejsce 8 grudnia 2017 roku w Warszawie, odbyły się wybory nowych Władz Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję.

Tomasz Leśniowski

Prezes IPMA Polska

Joanna Rzempała

Członek Zarządu

 

Ewa Zawadzka

Członek Zarządu

 

Łukasz Sienkiewicz

Członek Zarządu

 

 

 

Tomasz Leśniowski

Prezes International Project Management Association Polska

e-mail: tomasz.lesniowski@ipma.pl 

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Europeistyki na UMCS i IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu. Dyrektor ds. Rozwoju w firmie pm2pm sp. z o.o. oraz Dyrektor Finansowy w TOMSYSTEM Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobył budując politykę sprzedażową, strategię marketingową oraz system kontroli przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłowej. Jako Dyrektor Centrum Szkoleniowego był odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii firmy informatyczno – szkoleniowej, zarządzanie operacyjne i koordynację prac podległych zespołów projektowych oraz za zarządzanie portfelem projektów. Wykładowca akademicki. Posiada tytuł Certified Projects Director IPMA-A i PRINCE Foudation oraz tytuł licencjonowanego trenera IPMA Polska z uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom D i C. Uzyskał tytuł Atlasa Project Managementu za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Asesor wiodący Polish Project Excellence Award.

Obszary odpowiedzialności:

- Strategia

- Finanse IPMA

- Sprawy międzynarodowe

- Sprzedaż

- Edukacja, treningi, licencje trenerskie

 

 

Joanna Rzempała

Członek Zarządu International Project Management Association Polska

e-mail: joanna.rzempala@ipma.pl

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Uzyskała tytuł Atlasa Project Managementu 2015 za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Autorka publikacji naukowych, w tym z obszaru zarządzania. Od marca 2018 członkini Komitetu ds. Finansowych IPMA International. 

Obszary odpowiedzialności:

- IPMA-Student

- Uczelnie, Studia podyplomowe

- Young Crew

- Patronaty

Ewa Zawadzka 

Członek Zarządu International Project Management Association Polska

e-mail: ewa.zawadzka@ipma.pl

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek anglistyka. Ze stowarzyszeniem IPMA Polska (dawniej SPMP) związana od 2008 roku. Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Certyfikacji, zarządzając systemem certyfikacji IPMA-4-L-C w Polsce, od 2015 r do 2018 r Dyrektor Generalna IPMA Polska odpowiedzialna za realizację strategii i obsługę wszystkich produktów IPMA Polska oraz koordynowanie prac Biura IPMA Polska. Od 2015 r Dyrektor Biura CERT, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO. Reprezentuje polskie stowarzyszenie w strukturach międzynarodowych IPMA. Doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobywała podczas licznych inicjatyw podejmowanych przez polskie stowarzyszenie oraz jako członek międzynarodowych zespołów projektowych IPMA. Projekty i inicjatywy obejmowały m.in. wdrażanie nowych produktów i przepisów dla Biur Certyfikacji i stowarzyszeń członkowskich IPMA. Członkini Jury IPMA Achievement Awards w konkursie na Project Managera Roku (YPMY & PMY), asesor IPMA Project Excellence Award oraz Polish Project Excellence Award. 

Obszary odpowiedzialności:

- Grupy Regionalne

- Biuro IPMA

- Konferencja

- Project Excellence

Łukasz D. Sienkiewicz

Członek Zarządu International Project Management Association Polska

e-mail: lukasz.sienkiewicz@ipma.pl

Certyfikowany kierownik programów/projektów (IPMA poziom B, C i D). Certyfikowany Scrum Master. Leading Assessor prestiżowej nagrody za doskonałość w zarządzaniu projektami - Polish Project Excellence Award. Asesor certyfikacji IPMA 4-LC. Członek Zarządu IPMA Polska. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwent studiów menedżerskich na WSH we Wrocławiu, Inżynierii Oprogramowania na Politechnice Wrocławskiej, Informatyki Stosowanej w PWSZ w Nysie, dyplomowany pedagog. Organizator i prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji. Autor wielu publikacji dotyczących kompetencji kierowników projektów oraz wykorzystania metod zwinnych w zarządzaniu projektami. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz prowadzeniu szkoleń, które zdobył sukcesywnie angażując się w szereg prac i przedsięwzięć komercyjnych, i non-profit. Autoryzowany trener IPMA. W swojej karierze współpracował z liderami rynku IT (np. Microsoft), telekomunikacji (np. Nokia), outsourcingu usług, R&D oraz branży energetycznej. Od kilku lat aktywnie działa w wiodących organizacjach związanych z budowaniem doskonałości w zarządzaniu projektami (np. IPMA, Scrum Alliance). Regularnie dzieli się swoim doświadczeniem występując w trakcie lokalnych i międzynarodowych wydarzeń dla profesjonalistów

Obszary odpowiedzialności:

- Certyfikacja IPMA

- WWW portale internetowe

- ISO 9001

 

Komisja Rewizyjna IPMA Polska:

Pan Stanisław Sroka

Pan Grzegorz Dzwonnik

Pan Artur Marsy