Wykaz osób certyfikowanych

Lista osób certyfikowanych przez IPMA-CERT w systemie IPMA 4-L-C :

Osoby certyfikowane

Osoby certyfikowane na poziom A

Tytuł Certified Projects Director obecnie posiadają:

 • Artur Baranowski, Certyfikat nr 602/2017 ważny do 17.11.2022
 • Robert Bednarski, Certyfikat nr 429/2018 ważny do 17.06.2023
 • Sławomir Filar, Certyfikat nr 155/2015 ważny do 30.04.2020
 • Marzena Hebda-Sztandkie, Certyfikat nr 99/2019 ważny do 13.04.2024
 • Wojciech Jarosz, Certyfikat nr 340/2019 ważny do 25.10.2024
 • Robert Kański, Certyfikat nr 603/2017 ważny do 9.12.2022
 • Andrzej Krzyszczak, Certyfikat nr 288/2019 ważny do 7.07.2024
 • Tomasz Leśniowski, Certyfikat nr 428/2018 ważny do 17.06.2023
 • Rafał Lisik, Certyfikat nr 13/2017 ważny do 29.01.2022
 • Henryk Majchrzak, Certyfikat nr 260/2015 ważny do 05.11.2020
 • Artur Marsy, Certyfikat nr 263/2015 ważny do 06.12.2020
 • Mirosław Miśkiewicz, Certyfikat nr 341/2019 ważny do 25.10.2024
 • Marcin Opas, Certyfikat nr 427/2018 ważny do 17.06.2023
 • Ewa Palarczyk, Certyfikat nr 192/2019 ważny do 03.06.2024
 • Bartosz Skrent, Certyfikat nr 426/2018 ważny do 17.06.2023
 • Robert Sońta, Certyfikat nr 361/2019 ważny do 14.11.2024
 • Stanisław Sroka, Certyfikat nr 9/2003 ważny do 14.10.2018
 • Małgorzata Wnęk-Kolaska, Certyfikat nr 98/2019 ważny do 13.04.2024
 • Rafał Wyka, Certyfikat nr 264/2015 ważny do 06.12.2020
 • Marek Zalewski, Certyfikat nr 272/2015 ważny do 06.12.2020