Global eCollaboration Competition

GeCCo

Projekt Global eCollaboration Competition został zainicjowany przez IPMA Young Crew International w 2012 roku. Jest to międzynarodowy konkurs, w którym może wziąć udział każde zrzeszone Young Crew. Celem tego przedsięwzięcia jest ulepszenie kontaktów pomiędzy poszczególnymi oddziałami IPMA YC na całym świecie.

Konkurs kierowany jest do wszystkich członków IPMA Young Crew, bez względu na ich doświadczenie w pracy jako project manager.

Podczas tego wydarzenia ok. 100  członków IPMA Young Crew ma okazję zmierzyć się w rozgrywce, poprzez rozwiązane case study. W ciągu 24 godzin każdy międzynarodowy zespół ma za zadanie rozwiązać zadany problem i przedstawienie komisji swojego strategicznego rozwiązania, na podstawie którego zostanie wybrany zwycięzca. Wirtualna komunikacja, dynamika grupy w rozproszonym zespole, zarządzanie zespołem wielokulturowym z różnych stref czasowych – to niektóre czynniki, które sprawiają, że ten konkurs jest wyjątkowy.

Przebieg konkursu

W pierwszym etapie do GeCCo zgłaszają się członkowskie Young Crew, którzy wyrażają chęć wzięcia udziału w konkursie. Do pierwszej edycji GeCCo w 2012 roku zgłosiło się 12 państw, rok później 14, natomiast w III edycji wzięli udział przedstawiciele 16 krajów.

Kolejnym krokiem jest rejestracja uczestników, oddzielna dla każdego kraju. Po ogłoszeniu listy uczestników zakwalifikowanych do GeCCo, zostaną oni podzieleni na zespoły (osoby z jednego państwa zostaną rozdzieleni do różnych zespołów).

Finałowa rozgrywka odbywa się podczas weekendu. Zespoły dostostają szczegółowy opis case study, nad którym będą pracować podczas kolejnych 24 godzin. Na końcu każdy z zespołów zaprezentuje swoje rozwiązanie międzynarodowemu jury, które będzie wybierało zwycięską drużynę.

Podczas rozgrywki odbędą się wystąpienia (online) ekspertów, mających doświadczenie w pracy w rozproszonych zespołach. W trakcie wystąpień będzie możliwa dyskusja z ekspertami i zdobycie pomocnych wskazówek. W poprzednich edycjach uczestnicy mogli słuchać rad specjalistów z m.in. NASA czy IBM.

Więcej informacji na stronie www.gecco.ipma.ch