IPMA Polska

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. IPMA Polska posiada w ofercie certyfikację, konferencję, seminaria, warsztaty czy szkolenia, zrzesza również pasjonatów zarządzania projektami w grupach regionalnych i young crew, a także wydaje publikacje tłumaczone z oryginałów, lub przygotowuje własne. Dla IPMA Polska oferta międzynarodowa jest podstawą działania, jednakże Stowarzyszenie stara się rozwijać w różnych kierunkach, biorąc pod uwagę uwarunkowania i potrzeby lokalne. Misją IPMA Polska jest umożliwienie wymiany doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami, wspieranie ludzi w zdobywaniu wiedzy o zarządzaniu projektami, oraz organizacji wdrażających zarządzanie projektowe.

IPMA Polska oferuje szeroką gamę produktów i usług:

Certyfikacja IPMA

Uniwersalny czteropoziomowy system certyfikacji IPMA (4-L-C) należy do najbardziej uznanych systemów oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności Project Management. Został opracowany jako proces ciągłego doskonalenia i rozwoju kompetencji kierownika projektu. Certyfikacja przeprowadzana jest na czterech poziomach A, B. C i D. Ocena kandydata obejmuje 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstualne. Na ocenę składają się: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego.

Oferujemy również certyfikację na poziomie studenckim: IPMA-Student, oraz IPMA Delta - egzaminującą zarządzanie organizacją.

Polish Project Excellence Award

Konkurs propaguje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami poprzez nagrodzenie doskonale zarządzanych projektów oraz docenienie prowadzących je zespołów. Ocena projektów zgłoszonych do konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem uznanego na świecie modelu IPMA Project Excellence Model. Konkurs w Polsce odbywa się od 2007 roku.

Konferencja IPMA Polska

International Project Management Association Polska organizuje spotkania ogólnopolskie, na których spotykają się wybitni specjaliści, ludzie, którzy w pracy naukowej związani są z project management oraz ludzie mający do czynienia z projektami w życiu zawodowym.

Grupy Regionalne

Istnieje 11 grup regionalnych na terenie całego kraju organizujących spotkania w formie wykładów, warsztatów, szkoleń czy seminariów, podczas których poruszane są aspekty miękkie i twarde pozwalające rozwijać wiedzę z zarządzania projektami. Przynależność do grupy regionalnej sprzyja nieustannemu rozwojowi i uaktualnianiu wiedzy na temat zarządzania projektami oraz wymianie doświadczeń na szczeblu lokalnym.

Young Crew Polska

Grupa młodych ludzi skupiająca osoby interesujące się dziedziną zarządzania projektami i chcące się w tym kierunku rozwijać. Grupę YC Polska tworzą studenci, absolwenci, junior project managerowie i kierownicy projektów poniżej 35-tego roku życia.

W ofercie Young Crew znajdują się:

a) Warsztaty - umożliwienie kontaktu z profesjonalistami oraz praktykami zarządzania projektami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami nabywanymi w ciągu wielu lat pracy, możliwość poszerzania własnych zainteresowań w tematyce project management

b) Young Project Management Program - wyłonienie najlepszych studentów w Polsce znających teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z zarządzaniem projektami i zapewnienie im możliwości nauki i rozwoju w firmach zarówno polskich, jak i zagranicznych poprzez płatne praktyki na stanowisku asystenta project managera

c) Project Master - konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami, doskonała okazja do promocji badań i osiągnięć w zakresie project management