Poziom IPMA-D

 Nowe warunki zdawania egzaminów certyfikacyjnych

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie na czas kwarantanny wprowadziliśmy certyfikację IPMA online. Nowe warunki będą obowiązywały do 30 września 2020 r.

Chcesz uzyskać certyfikat IPMA-D?
Wypełnij dokumenty zgłoszeniowe do certyfikacji IPMA-D  i wyślij je na adres cert@ipma.pl. Po kwalifikacji umówisz dogodny termin oraz otrzymasz dostęp do egzaminu online. 

Inwestycja: 1 000 netto (+23% vat)

 

 Certified Project Management Associate

 IPMA Poziom D: Certified Project Management Associate (Certyfikowany       Specjalista ds. Zarządzania Projektami)

 

 Wymagania wejściowe: doświadczenie nie jest wymagane. Kandydat powinien     posiadać wiedzę z zakresu Elementów Kompetencji związanych z zarządzaniem   projektami. 


Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie certyfikowany project manager może złożyć aplikację o przedłużenie wazności certyfikatu o kolejne 5 lat. (Szczegóły w zakładce Recertyfikacja). 

Opłata certyfikacyjna:

- 1 000 zł netto (+ 23% VAT)

Członkom IPMA Polska przysługuje rabat 5%

Każda osoba spełniająca wymogi formalne (przesłane dokumenty zgłoszeniowe + uiszczona opłata) otrzymuje dostęp do platformy www.egzamim.ipma.pl. Użytkownicy portalu mają możliwość przystąpienia do 2 quizów w ramach kursu 4D-DEMO.

Egzamin DEMO IPMA-D zawiera pytania dot. tylko 5 kompetencji, czas egzaminu jest proporcjonalnie krótszy.

 

IPMA Polska oferuje - wraz z certyfikatem - przyznanie bezpłatnego 12 miesięcznego członkostwa. Oferta dotyczy wyłącznie osób, które w momencie aplikowania do certyfikacji nie mają statusu członka IPMA Polska. 

 

Dokumenty zgłoszeniowe wg nowych wytycznych ICB4 do pobrania:

W uzupełnieniu do ICB4, dla lepszego zrozumienia systemu certyfikacji IPMA na poziomie D oraz poprawy przejrzystości, jednoznaczności i obiektywności systemu, opracowano Przewodnik dla Kandydatów do certyfikacji IPMA-D (pobierz).

Zapraszamy do pobrania pliku: "Międzynarodowe Przepisy Certyfikacji IPMA do oceny osób indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (ICR4)". [pobierz] Dokument ten zawiera wyciąg przepisów i wytyczne dla kandydatów do certyfikacji IPMA wg wytycznych ICB4.

Zachęcamy także do zapoznania się z Kanonem Wiedzy - uzupełnieniem Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA - ICB 4.0. w obszarze każdego Elementu Kompetencji i Kluczowych Wskaźników Kompetencji