Relacja z Gali Polish Project Excellence Award

22 października 2015 w ekskluzywnym Hotelu Marriott w centrum Warszawy odbyła się Gala Polish Project Excellence Award. Podczas wydarzenia wyłoniono Zwycięzcę Konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce w roku 2015. Wydarzenie było poprzedzone spotkaniem VIP-ów, w którym udział wzięli między innymi przedstawiciele strategicznych partnerów biznesowych IPMA Polska, przedstawiciele Finalistów Konkursu oraz Kierownicy Zespołów Asesorów oceniający tegoroczne projekty.

VIP RoomVIP Room
VIP RoomVIP Room

O godzinie 20.00 rozpoczęła się Gala Polish Project Excellence, na którą przybyło łącznie 140 gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele organizacji Finalistów, Goście Specjalni oraz Uczestnicy Konferencji IPMA Polska, którzy zdecydowali się na konferencyjny Pakiet Premium. Po oficjalnym powitaniu Gości wręczony został Atlas Project Managementu. Nagrodę za propagowanie idei project managementu w środowisku naukowym oraz integrowanie nauki i biznesu poprzez inicjowanie międzyuczelnianych projektów naukowo-badawczych i szkoleniowych w zakresie zarządzania projektami, a także za wkład w rozwój Programu IPMA-Student otrzymała dr Joanna Rzempała z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Nagrodę wręczył Prezes International Project Management Association Polska, Stanisław Sroka.

Gala PPEAGala PPEA
Gala PPEAGala PPEA

Następnie pan Grzegorz Dzwonnik, Członek Zarządu IPMA Polska ds. Polish Project Excellence Award zaprezentował w szczegółach proces konkursowy, który przebiega zarówno na poziomie Aplikantów, jak i Asesorów. Po przemówieniu mieliśmy okazję posłuchać znakomitego duetu prezentującego współczesny jazz, posługującego się zarówno wyrafinowanym elektronicznym, jak i czysto akustycznym brzmieniem. Wojciech Konikiewicz (pianino) i Mariusz Stopnicki (trąbka) zagrali kilka oryginalnych kompozycji oraz utwory innych twórców, m.in. Milesa Davisa, będące kamieniami milowymi nowoczesnego jazzu.

Gala PPEAGala PPEA
Gala PPEAGala PPEA

Po posiłku przyszedł czas na wręczenie nagród wieczoru. Najpierw jednak na scenę zaproszeni zostali członkowie wszystkich zespołów asesorskich. Asesorom oraz Asesorom Wiodącym przyznane zostały dyplomy za działanie w sposób profesjonalny i honorowy w procesie oceny aplikacji zgłoszonej do PPEA 2015. Było to wyzwanie dla organizatorów, ale ta liczna grupa zmieściła się na scenie. Wisienką na tym torcie było przekazanie dyplomu panu Grzegorzowi Szałajko za wkład w rozwój konkursu Polish Project Excellence Award, przede wszystkim za szkolenie kolejnych grup asesorów. Owacjom nie było końca.

Gala PPEAGala PPEAGala PPEA

Nadeszła w końcu chwila, na którą każdy czekał z niecierpliwością. Wyłonienie Zwycięzcy z listy ośmiu tegorocznych Finalistów Konkursu. Przedstawiciele wszystkich organizacji, które znalazły się w finale, siedzieli jak na szpilkach, podczas kolejnych filmów prezentujących projekty, które znalazły się w finale. Z jednej strony, przed Galą wszystkich rozpierała duma, że znaleźli się w zacnym gronie Finalistów Konkursu. Z drugiej strony, każdy w duchu liczył na to, że to jego zespołowi przypadnie w udziale wygrać tę edycję! Podczas prezentowanych filmów poznaliśmy wszystkich ośmiu Finalistów, ich cele i dążenie do doskonałości projektowej. Członkowie zespołów w prezentowanym materiale przedstawiali milowe kroki swoich projektów oraz mówili o ideach, które przyświecały realizacji każdego z nich. Każdy z finałowych projektów bez wątpienia zasługiwał na uznanie. Na podium tegorocznej edycji były jednak tylko 3 miejsca. Statuetki i dyplomy Finalisty otrzymało zatem pięć z ośmiu finałowych firm. W kolejności alfabetycznej są to:

– APR SYSTEM za projekt – Wdrożenie systemu do zarządzania projektami „TM Project”

Gala PPEAGala PPEA


– Centrum Doradztwa Gospodarczego za projekt – Nowe standardy w zdalnej edukacji – wdrożenie Serwisu eduRoom

Gala PPEAGala PPEA

 

Chemorozruch za projekt – Czyste niebo nad Gdynią – instalacja odsiarczania spalin EC Wybrzeże EDF

Gala PPEAGala PPEA


F5 Konsulting za projekt – Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich w ramach projektu „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”

Gala PPEAGala PPEA


Tauron Polska Energia za projekt – Rozszerzenie funkcjonalności narzędzia biznesowego Enterprise Project Management

Gala PPEAGala PPEA

 

Po uhonorowaniu pięciu Finalistów nadeszła chwila, by wskazać te najlepsze w tym roku projekty. W związku z tym na scenę zaproszono szanowne Jury tegorocznej edycji w składzie: Stanisław Sroka (Przewodniczący Jury), Ewa Zawadzka (Członek Jury) oraz Marek Sodolski (Członek Jury).

Brązowym Finalistą Polish Project Excellence Award 2015 została PKP Energetyka za projekt – Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Iłowiec w ramach programu „Modernizacja układów zasilania sieci trakcyjnej” linia E-59, odcinek Poznań-Czempiń

Gala PPEAGala PPEA
Gala PPEAGala PPEA

Srebrnym Finalistą Polish Project Excellence Award 2015 została Politechnika Śląska za projekt – Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki

Gala PPEAGala PPEA
Gala PPEAGala PPEA

Zwycięzcą Polish Project Excellence Award 2015 została Grupa Nowy Styl za projekt – Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Nowy Styl Sp. z o.o. oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim

Gala PPEAGala PPEA
Gala PPEAGala PPEA

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy oraz Wyróżnionym Finalistom. Mamy nadzieję, że udział w Konkursie przyczyni się do poprawienia efektywności w Państwa firmach, oraz że nadal z tak świetnymi rezultatami jak dotychczas będą Państwo dążyć do doskonałości projektowej. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu!

Wszystkie filmy Finalistów dostępne są TUTAJ.