Małopolska Grupa Regionalna

Naszym celem jest upowszechnianie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń wśród osób zajmujących się zarządzaniem projektami oraz integracja środowiska zawodowego poprzez organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów i innych wydarzeń. Działalność Grupy adresowana jest do członków IPMA Polska z obszaru Małopolski oraz do wszystkich osób chcących poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzaniem projektami, niezależnie od branży, poziomu zaawansowania w tym zakresie czy przynależności do organizacji. Małopolska Grupa Regionalna współpracuje ściśle z Małopolską Young Crew, zrzeszającą studentów oraz absolwentów zainteresowanych project managementem.

Małopolska Grupa Regionalna IPMA Polska funkcjonuje przy Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez MGR.IPMA można znaleźć na tej stronie. Zobacz także:

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkania Małopolskiej Grupy Regionalnej! Aby móc uczestniczyć także w zamkniętych szkoleniach i spotkaniach, zostań członkiem IPMA Polska!

Kontakt: mgr.ipma@kpz.uek.krakow.pl.


W skład Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska wchodzą:

Przewodniczący Rady: dr hab. Sławomir Wawak

Sławomir WawakUkończył studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W 2007 r. uzyskał stopień doktora w zakresie nauk o zarządzaniu. Prowadzi zajęcia związane z tematyką: zarządzania jakością, zarządzania projektami, projektowania systemów zarządzania, systemów informacji menedżerskiej. Równolegle z pracą naukową prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką. Doradza przedsiębiorstwom, urzędom administracji publicznej i podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji i doskonalenia systemów zarządzania. Popularyzuje problematykę zarządzania poprzez publikację książek, prowadzony przez siebie blog Jakość zarządzania, portale Encyklopedia Zarządzania i CEOpedia oraz kanał wideo na platformie YouTube.

Z-ca Przewodniczącego Rady: dr Maria Urbaniec

 

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany w Internationales Hochschulinstitut Zittau / Technische Universität Dresden w Niemczech). Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zarządzania środowiskiem, ekoinnowacji, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Wykonawca i współwykonawca wielu międzynarodowych projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z biznesem i administracją publiczną. Członek licznych organizacji m.in. International Project Management Association Polska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, International Academy of Business and Economics. Posiada certyfikat IPMA-C (Certified Project Manager).

Zainteresowania: kino, muzyka, sport

Z-ca Przewodniczącego Rady: dr Mariusz Sołtysik

 Mariusz SołtysikPracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Praktyczne doświadczenie biznesowe zdobył m.in.: projektując strategie organizacyjne przedsiębiorstwa, opracowując struktury oraz regulaminy organizacyjne. Prowadził także szkolenia z zakresu negocjacji i technik komunikacji. Uczestniczył w doskonaleniu systemów zarządzania i systemów jakości, oceny ryzyka w projekcie oraz w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej.

Autor publikacji z zakresu zarządzania projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi oraz zarządzania strategicznego. Uczestnik kursów i szkoleń pn. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz licznych grantów badawczych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę projektowania strategii, zarządzania projektami oraz negocjacji.

 

MGR IV / Zarządzanie programem projektów

Data: 
2016-02-03 18:00 - 20:00

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej, organizowane we współpracy z naszym Partnerem - Wyższą Szkołą Europejską!

WSEProwadzący: Paweł Schmidt

Tytuł prelekcji: "Zarządzanie programem projektów”

Agenda:

MGR III / Scrum, czyli z czym to się je?

Data: 
2015-12-05 16:00 - 19:30

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej, organizowane we współpracy z naszym Partnerem – Wyższą Szkołą Europejską! Przed rozpoczęciem merytorycznej części spotkania (16:30), o godzinie 16:00 odbędą się Wybory Delegatów Grupy. Liczba Członków IPMA Polska jest już tak duża, iż trudnym jest zebranie większości Członków uprawnionych do głosowania w jednym terminie w celu uchwalenia zmian w Statucie czy też wyboru władz stowarzyszenia.

MGR II / Komunikacja w zespole projektowym

Data: 
2015-10-13 17:00

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej, organWSEizowane we współpracy z naszym Partnerem - Wyższą Szkołą Europejską!

Prowadzący: Piotr Majkusiak

Tytuł prelekcji: ”Komunikacja w zespole projektowym”

Agenda:

1. Warunki dobrej komunikacji.

2. Poznanie siebie i innych.

3. Jasny przekaz informacji.

I spotkanie MGR - relacja

Przy okazji powakacyjnego powrotu do aktywnej działalności przypominamy pierwsze spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

24 czerwca 2015 roku w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie członkowie i sympatycy MGR mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia Mirosława Miśkiewicza – certyfikowanego Project Managera IPMA Level B i Asesora Certyfikacji IPMA Polska.

MGR I - Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych w praktyce

Data: 
2015-06-24 17:00

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej organizowane przez nową Radę Grupy.

Prowadzący: Mirosław Miśkiewicz, Certyfikowany Project Manager IPMA Level B, Asesor Certyfikacji Polska

Tytuł prelekcji: ”Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych w praktyce”

Termin szkolenia: 24 czerwca 2015 (środa) o godz. 17.00

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie (sala F1), ul. św. Filipa 25, Kraków

Nowa Rada Małopolskiej GR

Pragniemy poinformować, że 13 maja 2015 w Krakowie ukonstytuowała się nowa Rada Małopolskiej Grupy Regionalnej. Skład Rady prezentuje się następująco:

Przewodniczący Rady: dr Maria Urbaniec

Z-ca Przewodniczącego: Józef Kaczmarczyk

Z-ca Przewodniczącego: Piotr Wilczek

Członek Rady: Adrian Koładka

Członek Rady: Milena Sikora

Szkolenie dla Członków IPMA - Kraków

Data: 
2015-05-21 09:00 - 15:00

Tym razem to Małopolska Grupa Regionalna organizuje jednodniowe szkolenie prowadzone przez Autoryzowanego Trenera IPMA Polska. Szkolenie jest tematycznie zgodne z kursami przygotowującymi do certyfikacji IPMA-D, jednak nie zastępuje kursu.

Prowadzący: Krzysztof Witkowski, Autoryzowany Trener IPMA Polska

Tytuł szkolenia: Cykl życia projektu, model fazowy, WBS

Termin szkolenia: 21 maja 2015 (czwartek)

Godziny szkolenia: 9.00-15.00

Opis spotkania:

Cykl życia projektu

Wybory Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej

Biuro IPMA Polska serdecznie zaprasza na wybory Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska na kadencję 2015-2017, które odbęda się 13.05.2015 o godzinie 17.00 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, w auli A0 przy ulicy Westerplatte 11.

W wyborach mogą wziąć udział jedynie członkowie IPMA Polska.

Zachęcamy do opłacenia bieżącej składki członkowskiej.

Spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska i Wybory Rady MGR

Data: 
2012-10-23 18:00 - 20:00

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się tym razem w czwarty wtorek miesiąca, tj. 23.10 w godzinach 18:00-20:00 w Krakowie, przy ulicy Smoleńsk 29, II piętro.

 

Spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie, które tradycyjnie odbędzie się w trzeci wtorek miesiąca, tj. 18.09 w godzinach 18:00-20:00 w Krakowie, przy ulicy Smoleńsk 29, II piętro. Tematyka spotkania będzie dotyczyć modeli i narzędzi związanych z zarządzaniem portfelem projektów.

 

Spotkania Małopolskiej Grupy Regionalnej w okresie wakacyjnym

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
 
W związku z okresem wakacyjnym kolejne spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA, kolejne spotkanie odbędzie się w miesiącu wrześniu, tradycyjnie w 3 wtorek miesiąca. Już teraz zapraszamy na bardzo ciekawą prezentację praktycznie nieznanego na rynku polskim, ale bardzo rozpowszechnionego w Niemczech oprogramowania do zarządzania projektami Blue Ant. W drugiej części spotkania Pan Mateusz Kamiński, członek naszej Grupy Regionalnej, przedstawi możliwości narzędzia RedMine wykorzystywanego m. in. w projektach informatycznych.

Spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy IPMA Polska!

 

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, które tradycyjnie odbędzie się w trzeci wtorek miesiąca 21.02 o godzinie 18:00 w Hotelu Poleski (http://www.hotelpoleski.pl/).

 

Spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy IPMA Polska,

Utrzymując tradycję comiesięcznych spotkań, w imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej International Project Management Association Polska serdecznie zapraszamy na pierwsze w nowym roku spotkanie MGR IPMA Polska, które odbędzie się we wtorek 17.01.2011 w godzinach 18:00 - 20:30 w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6 w Krakowie.

Spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej SPMP

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy SPMP!

 

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej SPMP zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie, które odbędzie się we wtorek 20.12.2011 w godzinach 18:00 - 20:30 w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6 w Krakowie.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować wypełniając formularz rejestracji.

 

W programie:

 

Listopadowe spotkanie Małopolskiej Grupy Regionalnej SPMP

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy SPMP!

 

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej SPMP serdecznie zapraszam na kolejne, 11 w tym roku spotkanie, które wyjątkowo odbędzie się we czwartek 17.11.2011 w godzinach 18:30-20:30 w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6 w Krakowie.

 

Spotkanie IX/2011 Małopolskiej Grupy Regionalnej

Tradycyjnie, jak w każdy trzeci wtorek miesiąca, zapraszamy wszystkich chętnych na na wrześniowe spotkanie Małoplskiej Grupy Regionalnej SPMP. Spotkanie odbędzie się 20.09.2011 w godzinach 18:00 - 20:30 w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6.
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować wypełniając formularz rejestracji.

W programie najbliższego spotkania :

Nowy kierunek studiów pod patronatem SPMP

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie.

Spotkanie VII/2011 Małopolskiej Grupy Regionalnej

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia Project Management Polska serdecznie zapraszamy na
kolejne spotkanie MGR SPMP, które odbędzie się 19.07.2011 w godzinach 18:00 - 20:30 w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6.

Spotkanie VI/2011 Małopolskiej Grupy Regionalnej

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia Project Management Polska serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 21.06.2011 w godzinach 18:00 - 20:30 w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6 w Krakowie.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować wypełniając formularz rejestracji zamieszczony poniżej.

Spotkanie V/2011 Małopolskiej Grupy Regionalnej

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia Project Management Polska serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie MGR SPMP, które odbędzie się 17.05.2011 w godzinach 18:00 - 20:30 w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować wypełniając formularz rejestracji

Subskrybuje zawartość