Małopolska Grupa Regionalna

Naszym celem jest upowszechnianie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń wśród osób zajmujących się zarządzaniem projektami oraz integracja środowiska zawodowego poprzez organizowanie cyklicznych spotkań, warsztatów i innych wydarzeń. Działalność Grupy adresowana jest do członków IPMA Polska z obszaru Małopolski oraz do wszystkich osób chcących poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzaniem projektami, niezależnie od branży, poziomu zaawansowania w tym zakresie czy przynależności do organizacji. Małopolska Grupa Regionalna współpracuje ściśle z Małopolską Young Crew, zrzeszającą studentów oraz absolwentów zainteresowanych project managementem.

Małopolska Grupa Regionalna IPMA Polska funkcjonuje przy Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez MGR.IPMA można znaleźć na tej stronie. Zobacz także:

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkania Małopolskiej Grupy Regionalnej! Aby móc uczestniczyć także w zamkniętych szkoleniach i spotkaniach, zostań członkiem IPMA Polska!

Kontakt: mgr.ipma@kpz.uek.krakow.pl.


W skład Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska wchodzą:

Przewodniczący Rady: dr hab. Sławomir Wawak

Sławomir WawakUkończył studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W 2007 r. uzyskał stopień doktora w zakresie nauk o zarządzaniu. Prowadzi zajęcia związane z tematyką: zarządzania jakością, zarządzania projektami, projektowania systemów zarządzania, systemów informacji menedżerskiej. Równolegle z pracą naukową prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką. Doradza przedsiębiorstwom, urzędom administracji publicznej i podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji i doskonalenia systemów zarządzania. Popularyzuje problematykę zarządzania poprzez publikację książek, prowadzony przez siebie blog Jakość zarządzania, portale Encyklopedia Zarządzania i CEOpedia oraz kanał wideo na platformie YouTube.

Z-ca Przewodniczącego Rady: dr Maria Urbaniec

 

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany w Internationales Hochschulinstitut Zittau / Technische Universität Dresden w Niemczech). Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zarządzania środowiskiem, ekoinnowacji, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Wykonawca i współwykonawca wielu międzynarodowych projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z biznesem i administracją publiczną. Członek licznych organizacji m.in. International Project Management Association Polska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, International Academy of Business and Economics. Posiada certyfikat IPMA-C (Certified Project Manager).

Zainteresowania: kino, muzyka, sport

Z-ca Przewodniczącego Rady: dr Mariusz Sołtysik

 Mariusz SołtysikPracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Praktyczne doświadczenie biznesowe zdobył m.in.: projektując strategie organizacyjne przedsiębiorstwa, opracowując struktury oraz regulaminy organizacyjne. Prowadził także szkolenia z zakresu negocjacji i technik komunikacji. Uczestniczył w doskonaleniu systemów zarządzania i systemów jakości, oceny ryzyka w projekcie oraz w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej.

Autor publikacji z zakresu zarządzania projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi oraz zarządzania strategicznego. Uczestnik kursów i szkoleń pn. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz licznych grantów badawczych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę projektowania strategii, zarządzania projektami oraz negocjacji.

 

Spotkanie IV/2011 Małopolskiej Grupy Regionalnej

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia Project Management Polska serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie MGR SPMP, które odbędzie się 19.04.2011 w godzinach 18:00 - 20:30 w hotelu Poleski przy ul.

Spotkanie III/2011 Małopolskiej Grupy Regionalnej

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej SPMP, zgodnie z ustalonym terminem spotkań (każdy trzeci wtorek miesiąca) mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się które odbędzie się 15.03.2011 w godzinach 18:00 - 20:30 w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6.   Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają członkowie SPMP, pozostali zainteresowani – w miarę wolnych miejsc i w kolejności zgłoszeń.

Spotkanie 2/2011 Małopolskiej GR

W imieniu Rady Małopolskiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia Project Management Polska serdecznie zapraszamy na drugie w tym roku spotkanie MGR SPMP, które odbędzie się 15.02.2011 w godzinach 18:00-20:30 w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6 w Krakowie. Motywem przewodnim spotkania będzie seminarium dotyczące tematyki związanej z negocjacjami w projektach, które poprowadzi zaproszony ekspert z dziedziny negocjacji i zarządzania projektami - Włodzimierz Kwasiborski*.

Spotkanie I/2011 Krakowskiej Grupy Regionalnej

Krakowska Grupa Regionalna SPMP zaprasza na Noworoczne Spotkanie KGR SPMP połączone z prezentacją:

Projekty dofinansowane ze środków UE a metodyki PM – synergia czy zagrożenie?
Czyli jak metodyki zarządzania projektami wspierają realizację projektów UE – studium przypadku

Spotkanie odbędzie się 11.01.2011 w godzinach 18:00-20.30 Krakowie, w hotelu Poleski przy ul. Sandomierskiej 6.

Subskrybuje zawartość