Gala Polish Project Excellence Award 2018 - relacja z wydarzenia

Pierwszego dnia XXI Konferencji IPMA Polska w godzinach wieczornych rozpoczęła się Gala Polish Project Excellence Award. Jest to szczególnie uroczyste wydarzenie, podczas którego zostali ogłoszeni Zwycięzcy konkursu na najlepiej zarządzany projekt Polish Project Excellence Award oraz konkursu IPMA PMO Award. Celem konkursów jest nagradzanie najlepszych projektów i osiągnięć PMO oraz promowanie kompetencji realizujących je zespołów.

Tradycyjnie jak co roku najpierw wręczone zostały Atlasy Project Management za szczególne zasługi w działalności na rzecz zarządzania projektami. Laureatami zostali: Grzegorz Dzwonnik - za rozwijanie i wspieranie konkursu Polish Project Excellence Award oraz za promowanie idei Dążenia Do Doskonałości, a także Grzegorz Szałajko - za promowanie standardów oceny projektów, współtworzenie nowych programów szkoleniowych dla Asesorów i Aplikantów.

Kolejne nagrody przypadły Zwycięzcom konkursu IPMA PMO Award za najlepsze osiągnięcie Biura Zarządzania Projektami. Była to pierwsza edycja konkursu, nagrody środowiskowej PMO, w której firmy głosowały na wybrane przez siebie osiągnięcie zgłoszone do konkursu. Wyłoniono cztery zwycięskie firmy, gdyż dwie z nich otrzymały identyczną liczbę głosów i zajęły III miejsce.

Zanim nadszedł moment ogłoszenia Zwycięzców PPEA 2018, na scenie pojawiły się osoby, bez których konkurs by nie istniał. To Asesorzy PPEA, którzy poświęcając swój prywatny czas, intensywnie zaangażowali się w ocenę zgłoszonych do konkursu projektów. Wioletta Kastrau wraz Grzegorzem Dzwonnikiem wręczyli dyplomy i wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia.

 

Następnie na scenę zostały zaproszone dwie firmy ubiegające się o miano Zwycięzcy w kategorii Projektów Informatycznych: e-point S.A oraz Schenker Technology Center (Warsaw) Sp. z o.o. Złoto przypadło firmie e-point S.A.

W kategorii Projektów Infrastrukturalnych do finału przeszły: Eltel Networks Energetyka S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zwycięzcą została firma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projekty Organizacyjne zgłosiły dwie firmy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Urząd Miejski Wrocławia. Tym razem Złoto otrzymała firma JSW S.A.

Wszyscy Finaliści konkursu Polish Project Excellence Award oraz IPMA PMO Award, a także zdobywcy Atlasów i Asesorzy oceniający projekty stanęli razem na scenie, na którą posypało się złote confetti. Wspólnemu zdjęciu wszystkich osób nagrodzonych tego wieczoru towarzyszyło ogromne wzruszenie i radość.

 

Organizatorem konferencji jest International Project Management Association Polska, stowarzyszenie certyfikujące kierowników projektów. IPMA Polska wspiera rozwój zarządzania projektami i zrzesza profesjonalistów z tej dziedziny.

 

Kontakt:

Wioletta Kastrau

Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA Polska

Tel. 600 509 129

e-mail: wioletta.kastrau@ipma.pl