BIPROMET S.A.

BIPROMET S.A. jest wiodącym przedsiębiorstwem inżynieryjno – budowlanym o 70-letniej tradycji oferującym kompleksową usługę typu „Design and Build”.

Podstawowy zakres działalności obejmuje:

  • kompleksowe, wielobranżowe usługi projektowe we wszystkich fazach realizacji inwestycji, od analiz techniczno - ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie,
  • generalną realizację inwestycji „pod klucz”.

Specjalizacją BIPROMET S.A. są projekty inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska naturalnego.

Firma projektuje i dostarcza kompletne linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególności instalacje odpylania gazów, elektrofiltry, filtry workowe, wieże do schładzania gazów.

BIPROMET S.A. jest również doświadczonym Generalnym Realizatorem Inwestycji oraz Generalnym Projektantem w przemyśle ciężkim i energetyce.

Wykonujemy raporty oddziaływania zakładów oraz instalacji na środowisko naturalne.

Rok założenia: 1950 

Adres: 
Graniczna 29
40-956
Katowice
E-Mail kontaktowy: 
bipromet@bipromet.com.pl
Telefon kontaktowy: 
32 774 58 00