Agencja Promocji Inwestycji

Agencja Promocji Inwestycji (API) to od blisko 20 lat lider na rynku usług formalnoprawnych, środowiskowych i komunikacji społecznej dla inwestycji infrastrukturalnych związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Jako pierwsi świadczyliśmy tego typu usługi dla największych inwestycji liniowych i nadal wiedziemy prym w tej dziedzinie. Współtworzyliśmy takie projekty jak np. most energetyczny Polska-Litwa. Naszą ambicją jest wniesienie realnego wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zarówno mieszkańcom wszystkich regionów kraju, jak i przedsiębiorcom.

W 2017 roku rozszerzyliśmy swoją działalność o część zarządzania realizacją projektów inwestycyjnych, prowadząc obsługę prawną, inżynierską i doradztwo w procesie inwestycyjnym oraz nadzorując realizację prac z ramienia generalnego Wykonawcy.

Nasz zespół stanowi grupa ekspertów, która zdobywała doświadczenie oraz doskonaliła swoje kompetencje w praktyce, realizując kilkadziesiąt inwestycji infrastrukturalnych. Dziś jest to 40 utalentowanych specjalistów w dziedzinach takich jak: zarządzenie projektami, prawo, public relations, ochrona środowiska, negocjacje.

Naszą skuteczność opieramy na wzajemnym zaufaniu i wymianie doświadczeń, jednocześnie rozwijając kompetencje zespołu poprzez odpowiednią edukację i szkolenia tematyczne poszczególnych jego członków.

Adres: 
Berensona 32F
03-287
Warszawa