Zaproszenie na spotkanie Śląskiej Grupy Regionalnej

Koleżanki i koledzy !

Zapraszamy na kolejne spotkanie w temacie „Doświadczenia w zakresie wdrażania systemów MES i CMMS firmy Queris”.

Zabrze, 29 października 2019 roku (wtorek), godzina 18.00 (na terenie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej)

Część pierwsza:

Naszym gościem będzie Mariusz Zaborski od 8 lat pracujący w firmie Queris.

Jak mówi o sobie: "Począwszy od stanowiska programisty .Net, bardzo szybko wszedłem w bezpośredni kontakt z klientami korzystającymi z naszych systemów CMMS (a później MES), często pełniąc już późnej równocześnie rolę wdrożeniowca jak i analityka.

Od 5 lat jestem w naszej firmie szefem działu rozwoju jak i działu wdrożeń i analiz biznesowych. Prowadzę rozwój systemów Queris MES i Queris CMMS."

Jego zainteresowania zawodowe to zagadnienia związane z szeroko rozumianą tematyką produkcyjną: Lean Manufactoring, planowanie i harmonogramowanie produkcji, continous iprovement, teoria ograniczeń, TPM.

Lubi psychologię, historię i jazz. Mam żonę, dwójkę dzieci i psa.

Część druga – ok. 19.30, dla członków Stowarzyszenia:

Upłynęła kadencja obecnej Rady naszej Grupy Regionalnej, w związku z czym niezbędne jest przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego, Członków oraz Delegatów. Zapraszamy wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w procesie wyborczym, zarówno czynnie jak i biernie.

 

Do zobaczenia,

Seweryn Tchórzewski

Przewodniczący Rady ŚGR IPMA