Spotkanie Śląskiej GR - Projekty z punktu widzenia zarządu

Data: 
2017-10-24 18:00

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Tematem spotkania będą projekty z punktu widzenia zarządu organizacji je realizującej. Zarządzając pojedynczymi projektami lub portfelami projektów w organizacji konieczne jest zapewnienie zgodności projektu/portfela ze strategią. W tym celu kierownictwo organizacji musi zdecydować jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby (kryterium efektywności) oraz które projekty i portfele projektów (również projekty w ramach portfela), powinny zostać wybrane do realizacji żeby można było mówić o optymalnym użyciu dostępnych zasobów (kryterium skuteczności). Innymi słowy, kierownictwo organizacji powinno przeanalizować ile projektów może jednocześnie realizować organizacja, jakie zasoby są obecnie dostępne (ludzie i infrastruktura), w jakim stopniu są obciążone, jakiego rodzaju projekty organizacja jest w stanie realizować obecnie i w przyszłości (jaka jest jakość zasobów, kompetencje ludzi, możliwości infrastruktury, możliwości podniesienia kompetencji, rozbudowy infrastruktury itp.).

Wymienione kwestie będą próbowali omówić oraz podzielić się własnymi doświadczeniami w tym zakresie zaproszeni goście:

  -  Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu WASKO S.A., w latach 90. pracował w Ministerstwie Gospodarki – między innymi na stanowisku doradcy podsekretarza stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi, hutnictwem. Od 2003 roku członek rady nadzorczej, a w późniejszym okresie przewodniczący rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w latach 2007-2015 Prezes Zarządu JSW S.A.

  -  Artur Szymański, Prezes Zarządu GBPBP PROJPRZEM S.A. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) wydany przez Nottingham Trent University, jest też absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wielu lat związany z branżą budowlaną w Polsce. Pełnił również funkcje doradcze dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

  -  dr inż. Janusz Wójcik, Prezes Zarządu Fabryka Drutu Gliwice S.A. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Od 1991 roku do chwili obecnej nieprzerwanie jest właścicielem spółek Grupy Kapitałowej „Inprod”, a od 2010 roku Fabryki Drutu Gliwice S.A.

Spotkanie zostanie poprowadzone w formie panelu eksperckiego a jego moderatorem będzie Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiedr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl.

Spotkanie odbędzie się 24 października 2017 r. o godz. 18:00 na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej przy ulicy Roosevelta 26-28 w Zabrzu, budynek A, sala nr 15.

 

Serdecznie zapraszamy

Rada ŚGR IPMA Polska