Relacja ze spotkania Śląskiej Grupy Regionalnej

W dniu 29 października 2018 roku miało miejsce kolejne spotkanie członków i sympatyków IPMA Polska na Śląsku.

Spotkanie, które odbyło się na gościnnym Wydziale Organizacji i Zarzadzania Politechniki Śląskiej dotyczyło procesu wdrażania EPM - zintegrowanego systemu zarzadzania projektami firmy Windowe. W szczególności temat spotkania odnosił się do doświadczeń firmy wdrażającej takie rozwiązanie – zebranych dobrych i złych praktyk, doświadczeń pozwalających na rozmowy i współpracę z klientem, na wskazaniu czynników, które mogą zwiększyć szansę na sukces tak złożonego przedsięwzięcia. Naszymi gośćmi w tej drodze byli przedstawiciele firmy ComputerPLUS, którzy pod przewodnictwem Pani Elżbiety Gęborek dzielnie stawili czoła licznie zebrany zainteresowanym słuchaczom.

Na zakończenie spotkania, przewodniczący Rady ŚGR Pan Seweryn Tchórzewski poinformował o przygotowaniach do dorocznego świątecznego spotkania, które będzie miało miejsce 14 grudnia o godzinie 18.00 w Katowicach.