Międzynarodowe środowisko projektu

Data: 
2017-05-30 18:00 - 20:00

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Tym razem tematem spotkania będzie Międzynarodowe środowisko projektu.

Projekt realizowany w środowisku międzynarodowym przysparza kierownikowi wyzwań których nie doświadczyłby realizując "normalny" projekt. Przykładowo kalendarz projektu musi uwzględniać dni wolne od pracy zgodnie z prawem obowiązującym w różnych krajach. Ponadto, wielorakość kultur wywiera znaczący wpływ na sposób współpracy, komunikację, czy zarządzanie konfliktami w zespołach projektowych. Jak więc radzić sobie z różnorodnością? Czy warto tworzyć zespoły zróżnicowane kulturowo? Jakie występują szanse i zagrożenia w trakcie realizacji projektów międzynarodowych? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć zaproszeni goście.

Spotkanie zostanie poprowadzone w formie panelu eksperckiego/ dyskusyjnego a jego moderatorem będzie Roma Kukurba, autoryzowany trener IPMA Polska oraz członek Rady Śląskiej Grupy Regionalnej w latach 2013-2015.

Spotkanie odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 18:00 na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej przy ulicy Roosevelta 26-28 w Zabrzu, budynek A, sala nr 15.

Serdecznie zapraszamy

Rada ŚGR IPMA Polska