Budowanie świadomości projektowej zarządu firmy

Data: 
2016-05-31 17:30

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Tym razem tematem spotkania będzie Budowanie świadomości projektowej zarządu firmy. Zarząd firmy, podejmując decyzję o realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, często nie do końca rozumie czym właściwie jest projekt. Nierealny budżet czy terminy to tylko początek trudności. Równie często dochodzi do sytuacji, w których naczelne kierownictwo wprowadza istotne zmiany w projekcie, nie przyjmując do wiadomości, że może to wpłynąć na jego parametry. Jak kierownik projektu może spróbować temu zaradzić i zrealizować projekt z sukcesem? Na te i inne pytania będą próbowali odpowiedzieć zaproszeni goście: Rafał Błauciak, niezależny PM, Janusz Pasierb z firmy PLK PKP, dyrektor Regionu Śląskiego odpowiedzialny za projekty inwestycyjne oraz Marek Magdoń, doradca prezesa ds. zarządzania projektami w firmie informatycznej. Spotkanie będzie miało formę panelu eksperckiego, a moderatorem dyskusji będzie Mateusz Witański, przewodniczący ŚGR.

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2016 roku o godz. 17.30 w budynku Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Stefana Banacha 7.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Relacja ze spotkania

Świadomością projektową nazwalibyśmy, w szerokim kontekście, wiedzę o tym czym jest projekt. Świadomość projektową w organizacji realizującej projekty powinno posiadać wiele osób m.in. członkowie zespołu projektowego, kierownicy działów zaangażowanych w projekt itp. Jednymi z najważniejszych osób będą bez wątpienia członkowie zarządu. Okazuje się bowiem, że rola zarządu podczas planowania i realizacji projektów w organizacji jest nie do przecenienia. Zgodność członków zarządu co do zasadności i istoty projektu zapewnia kierownikowi projektu pewien komfort w trakcie jego realizacji. Z drugiej strony, nawet nieświadome "przeszkadzanie" w realizacji projektu (choćby przez mikrozarządzanie, nadmierną chęć raportowania czy wstrzymywanie się z podejmowaniem niezbędnych decyzji)  może zagrozić jego sukcesowi. Próbę pokazania w jaki sposób budować świadomość projektową zarządu firmy oraz jakie narzędzia mogą być przydatne kierownikowi projektu w jego realizacji pomimo pewnych trudności ze strony najwyższego kierownictwa podjęli Rafał Błauciak, niezależny PM, przedstawiający temat głównie z punktu widzenia zewnętrznego konsultanta oraz Marek Magdoń, doradca prezesa ds. zarządzania projektami w firmie informatycznej, który przede wszystkim próbował zwrócić uwagę na te same aspekty z punktu widzenia osoby osadzonej w organizacji.

Posiadanie świadomości projektowej przez zarząd firmy jest kwestią niezmiernie istotną a jej budowanie tematem trudnym i skomplikowanym na wielu płaszczyznach. Mamy nadzieję, że podczas spotkania udało się zwrócić uwagę na najistotniejsze kwestie. Może któreś z przedstawionych rozwiązań pomoże kierownikom projektów w ich firmach.

Serdecznie dziękujemy osobom, które przybyły.