Relacja z wizyty studyjnej Dolnośląskiej Grupy Regionalnej

W dniu 22 stycznia 2019 roku członkowie i sympatycy Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska byli gośćmi Elektrociepłowni Wrocław KOGENERACJA S.A., produkującej energię  cieplną dla odbiorców Wrocławia i Siechnic oraz elektryczną dla Polskich Sieci Energetycznych.

W trakcie wizyty zostaliśmy zapoznani przez kierownictwo Zakładu ze zrealizowanym projektem inwestycyjnym związanym z zaprojektowaniem, wykonaniem, dostawami, montażem i uruchomieniem systemu odsiarczania i odazotowania spalin. Głównym wykonawcą projektu była polska firma RAFAKO S.A. i FORTUM POWER; członkami Zespołu Projektowego pracownicy Elektrociepłowni

Dzięki budowie instalacji odsiarczania spalin pięciokrotnie ograniczona została emisja tlenków siarki i tlenków azotu do atmosfery. W ten sposób spełnione zostały nowe, restrykcyjne normy środowiskowe, które weszły w życie w dn. 1 stycznia 2016 roku. Instalacja odsiarczania redukuje tlenki siarki ze skutecznością przewyższającą 95%. Sprawność instalacji odazotowania sięga 80%. Emisja każdego z tych zanieczyszczeń nie przekracza 200mg/Nm3.

Projekt o wartości ponad 330 mln zł był realizowany przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Norweskich. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku, a została zakończona w grudniu 2015 roku. Od tej pory z nowego komina Elektrociepłowni Wrocław do atmosfery kierowane są oczyszczone spaliny o podwyższonej wilgotności, które nad kominem tworzą charakterystyczny obłok utworzony z parującej wody.

W drugiej części spotkania, jego uczestnicy ze strony IPMA zadali członkom kierownictwa Elektrociepłowni szereg pytań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego, zarządzania interesariuszami, stosowanych metodyk zarządzania projektami, wpływu poprzedniego właściciela (EDF Francja) na kulturę i organizację pracy Firmy oraz jej przyszłych perspektyw związanych z ciągłym wzrostem wymagań w stosunku do obniżki emitowanych zanieczyszczeń przemysłowych.

Osoby, które nie mogły wziąć udziału w tej wizycie studyjnej, zapraszamy na stronę internetową, na której mogą sami zapoznać się z rezultatami projektu, odbyć wirtualny spacer po całej Elektrociepłowni i zapoznać się z procesem produkcji ciepła i energii elektrycznej:

http://www.proces.kogeneracja.com.pl/pl/292,nowa-inwestycja.html