Podsumowanie wizyty studyjnej Dolnośląskiej Grupy Regionalnej

W dniu 28 października 2019 roku członkowie i sympatycy Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska byli gośćmi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, zasilającego mieszkańców miasta w wodę pitną oraz odprowadzającego i przetwarzającego ścieki.

W trakcie wizyty zostali zapoznani przez przedstawicieli Zakładu ze strategią działania Firmy, a w szczególności z projektem zrealizowanym w celu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Jakości (EFQM) oraz z zasadami i metodyką zarządzania wewnętrznymi projektami inwestycyjnymi, doskonalącymi oraz badawczo-rozwojowymi i innowacyjnymi.

Uzyskanie certyfikatu EFQM odbyło się w Firmie w ramach wdrożonego procesu Ciągłego Doskonalenia, w który zaangażowani się pracownicy MPWiK S.A. na wszystkich stanowiskach, wspomaganego i nadzorowanego przez polskiego asesora. Aktualnie Firma realizuje projekty, umożliwiające finalnie osiągnięcie kolejnego poziomu doskonałości zgodnie z kryteriami modelu EFQM.

Metodyka zarządzania projektami wewnętrznymi bazująca generalnie na modelu PRINCE i oparta o software taki jak IFS czy P2Ware, jest przykładem przystosowania istniejących narzędzi zarządzania projektami do wewnętrznych potrzeb MPWiK S.A., przy kryterium maksymalnej prostoty, transparentności, sprawnej komunikacji i skuteczności w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Ciekawe i inspirujące spotkanie zakończyła wizyta w Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie - "HYDROPOLIS", miejscu w którym różnorodne technologie multimedialne i instalacje interaktywne służą do ukazania źródła życia - wody, z różnorodnej i fascynującej perspektywy. Otwartość na społeczeństwo i dzielenie się wiedzą jest jednym ze strategicznych kierunków MPWiK S.A. we Wrocławiu, a uczestnicy wizyty studyjnej DGR IPMA Polska mieli okazję się o tym przekonać. Oby więcej takich organizacji!