Podsumowanie seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA w dniu 01.12.2016

Podsumowanie seminarium DGR IPMA w dn. 01.12.2016 nt.:

„W jaki sposób zarządzać projektami przemysłowymi stosując metodykę modułową opartą na koncepcji łańcucha krytycznego?
Przykład projektu modernizacji bloku 12 w Elektrowni Bełchatów”


Seminarium dotyczyło nowatorskiej, modułowej metodyki zarządzania projektami przemysłowymi opartej na koncepcji łańcucha krytycznego, którego autorką była prelegentka dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej, asystent w Katedrze Zarządzania Projektami Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

W pierwszej części prezentacji przedstawiono podstawowe założenia koncepcji metodyki modułowej, jej poszczególne elementy składowe, kryteria wyboru podczas zarządzania projektem oraz niektóre algorytmy obliczeniowe. Druga część prezentacji poświęcona była zastosowaniu opracowanej metodyki do projektu zrealizowanego w Elektrowni Bełchatów, ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych rezultatów i porównaniu ich z wynikami osiąganymi na porównywalnych projektach droga tradycyjną. Liczne pytania do autorki nowej metodyki dowiodły możliwość jej implementacji w projektach przemysłowych w różnych branżach i o różnorodnym profilu.

W drugiej części seminarium, Mateusz Trzeciak, project manager, doktorant nauk o zarządzaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej przedstawił projekty realizowane ze studentami w Kole Naukowym Zarządzania Projektami. Na uwagę zwróciło bogate spektrum tematyki projektów, analizy ryzyka, działań korygujących i wniosków poprojektowych – to wszystko realizowane w trybie aktywnej pracy zespołowej. Prelekcja stanowiła doskonały przykład umiejętności zainteresowania studentów tematyką zarządzania projektami oraz nowoczesnego kształtowania ich profilu zawodowego.