Podsumowanie seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej

W dniu 6 września 2018 roku członkowie i sympatycy Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska byli uczestnikami powakacyjnego seminarium, którego tematyką był "Potencjał pozytywnych relacji w zarządzaniu projektami".

Pani Małgorzata Żółtaszek - trenerka i coach, zapoznała nas z niezwykle istotnym wpływem relacji międzyludzkich występujących pomiędzy interesariuszami projektu na styl i skuteczność jego realizacji. Jednocześnie, bazując na teorii relacji Rosenberga, uwidoczniła często ukryte źródła ludzkich zachowań, mające swoje korzenie w naszych potrzebach. W drugiej części seminarium prowadząca zadbała o aspekt praktyczny - każdy uczestnik seminarium wylosował dwie potrzeby i w mniejszej grupie pracował nad przedstawieniem strategii spełnienia każdej z nich.

Reakcje uczestników seminarium i zadawane pytania potwierdziły ważność poruszonej problematyki dla środowiska Project Managerów w ich życiu zawodowym i osobistym, dowodząc, że pozytywne kształtowanie relacji, począwszy od relacji z samym sobą, ma znaczenie całkowicie kluczowe.

Prezentacja z seminarium: TUTAJ

 

  

ZałącznikWielkość
2018-09-06 Potencjał pozytywnych relacji w zarządzaniu projektami.pdf2.39 MB