Podsumowanie Seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej

W dniu 4 października 2018 roku członkowie i sympatycy Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska byli uczestnikami seminarium, którego tematyką był osobisty rozwój Project Managera, wykorzystujący nowy standard kompetencji ICB4 oraz nowe zasady certyfikacji IPMA na poziomie D, C, B i A.

Prezes IPMA Polska Pan Tomasz Leśniowski przeprowadził analizę porównawczą pomiędzy poprzednim standardem  kompetencji ICB3 i aktualnie obowiązującym standardem ICB4, wskazując na najbardziej istotne różnice między nimi oraz nowe obszary kompetencji PMa dla projektów, programów i portfeli. Omówił również kluczowe wskaźniki kompetencji i ich mierniki brane pod uwagę podczas certyfikacji.

First Assesor, wieloletni szkoleniowiec i Członek Honorowy IPMA Pan Bogumił Dałkowski omówił kryteria dopuszczania zarządzających projektami do procesu certyfikacji na poziomach D, C, B i A zgodnymi z ICB4 oraz zapoznał uczestników ze strukturą pytań, punktacją i metodyką przeprowadzania egzaminów, warsztatów i rozmów certyfikacyjnych.