Podsumowanie seminarium Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA z dnia 09.02.2017

W dniu 9.02.17 na otwartym seminarium DGR IPMA zatytułowanym "Zakres prac projektowych  – od czego zależy i jak go zdefiniować w ujęciu projektowym i portfelowym" panowie Arkadiusz Kumpin (analityk biznesowy w sektorze IT) i Tomasz Stankiewicz (architekt portfela projektów w sektorze finansowym) omówili problematykę definiowania zakresu przy jednoczesnej optymalizacji wartości biznesowej dla klienta. Prelegenci zaprezentowali ważność tego zagadnienia i jego praktyczne aspekty w sytuacji aktualnych zmian rynkowych, mnogości nowych produktów i zmieniających się oczekiwań klientów, jak również dynamicznych zmian wewnętrznych w firmach.

W ujęciu projektowym, a w zasadzie produktowym prelegent z Objectivity zdefiniował pojęcie MVP (ang. minimum viable product) w kontekście pozostałych: MLP (ang. minimum learnable product), MSP (ang. minimum saleable product) i MMP (ang. minimum marketable product). Podał również liczne przykłady przejścia z fazy MLP do MVP. Następnie przedstawił kolejne kroki definiowania minimalnego sensownego zakresu i ryzyka związane z jego ograniczaniem.

Prelegent z banku Credit Agricole zaprezentował proces definiowania zakresu portfela projektów realizującego strategię firmy. Omówił go w kontekście dojrzałości samej organizacji i ograniczonych zasobów, stojących w sprzeczności z nieograniczonymi pomysłami. Podkreślił przy tym wagę priorytetyzacji jak również ewolucyjność samego procesu, który uruchamiany co roku daje możliwość jego ciągłego doskonalenia.

Istotność prezentowanej problematyki została podkreślona licznymi pytaniami uczestników spotkania i profesjonalnymi odpowiedziami prelegentów. Dodatkowo osoby spoza branży IT i finansowej miały możliwość poznania ciekawych, nowych zagadnień zarządzania projektami oraz zastanowić się nad możliwościami ich implementacji w swojej pracy zawodowej.