Rada YC

Podczas Walnego Zebrania Członków IPMA Young Crew, które miało miejsce 31 stycznia 2020 roku w Warszawie, odbyły się wybory nowej Rady IPMA Young Crew Polska na dwuletnią kadencję.

Małgorzata Zakrzewska

Przewodnicząca Rady IPMA Young Crew Polska

 Kinga Janecka

Członek Rady

 

Paulina Major

Członek Rady

 

Kinga Muskus

Członek Rady

 

 

Nicolas Sitko

Członek Rady

 

 

Małgorzata Zakrzewska

Przewodnicząca Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: malgorzata.zakrzewska@yc.ipma.pl

Koordynator projektów w organizacjach studenckich i pozarządowych, analityk. W czasie studiów pełniła funkcję Prezesa Koła Naukowego Procesu Zarządzania i Koła Naukowego Analizy Danych. W latach 2018-2020 pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej IPMA Young Crew Polska, uczestniczyła w międzynarodowych wydarzeniach organizowanych przez IPMA Young Crew. W licznych projektach badawczych porusza tematykę zarządzania projektami oraz kompetencji menedżerskich kierowników projektów. Posiada certyfikaty znajomości języków obcych w sferze biznesu: angielskiego i rosyjskiego.

 

 

Kinga Janecka

Członek Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: kinga.janecka@yc.ipma.pl

Studentka zarządzania, chętnie angażuje się w prowadzenie warsztatów głównie dla dzieci i młodzieży oraz w działania prospołeczne. Interesuje się zarządzaniem projektami i współorganizuje liczne projekty w organizacjach studenckich oraz pozarządowych. Zajmuje się także pisaniem tekstów promocyjnych. W wolnych chwilach lubi gotować i działać jako wolontariusz.


Paulina Major

Członek Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: paulina.major@yc.ipma.pl

Doktorantka nauk o zarządzaniu i jakości, ukończyła szkolenia z zakresu zarządzania projektami, posiada certyfikaty IPMA-D, PRINCE2 Foundation, Professional Scrum Master PSM-I. Działaczka w kole naukowym zarządzania projektami SOLVER i stowarzyszeniu branżowym ŚGR IPMA, dodatkowo wolontariuszka na rzecz rozwoju Regionu Śląskiego i koordynatorka projektów w organizacjach studenckich i pozarządowych. W latach 2018-2020 pełniła funkcję członka Rady IPMA Young Crew Polska. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych i popularyzatorskich. Jej obszary zainteresowań to zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych, komunikacja i zarządzanie w zespole projektowym, motywacja, przywództwo, rola lidera. W wolnych chwilach uczestniczka wypraw górskich i krajoznawczych.

 

Kinga Muskus

Członek Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: kinga.muskus@yc.ipma.pl

Zajmuję stanowisko Koordynatora biura zarządzania projektami w Transystem S.A. Posiadam certyfikat IPMA-D. Jestem absolwentką Politechniki Rzeszowskiej. Lubię podróżować i czytać książki.

 

Nicolas Sitko

Członek Rady IPMA Young Crew Polska

e-mail: nicolas.sitko@yc.ipma.pl

Student Zarządzania projektami. Angażowanie się w dodatkowe aktywności studenckie daje mu dużo satysfakcji oraz zbieranie cennego doświadczenia. Posiada certyfikat Agile PM. Działa w zarządzie kola naukowego Zarządzania projektami na SGH. Jego hobby jest wspinaczka. 


Komisja Rewizyjna IPMA Young Crew Polska:

Karolina Cholibska,

Mateusz Juźwik,

Mateusz Trzeciak.