Zgłoszenie do Rady IPMA Young Crew 2020-2022

Zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury do Rady IPMA Young Crew Polska na kadencję 2020-2022*.

Zgłoszenia mogą wysyłać wszystkie osoby do 35 roku życia, które są członkami IPMA oraz chcą działać na rzecz Stowarzyszenia IPMA realizując projekty i przyczyniać się do promowania doskonałości w zarządzaniu projektami wśród młodych project managerów w Polsce i na świecie.

Termin nadsyłania kandydatur - od 17.01.2020 do 26.01.2020.

Wybory odbędą się w dniu 31.01.2020 roku w Warszawie, ul. Starościńska 1b/3 o godzinie 13:30.

Jak zostać członkiem Rady IPMA Young Crew?

• Sprawdź czy jesteś aktywnym członkiem IPMA (czy masz opłaconą składkę).

• Zgłoś się do Grupy Regionalnej działającej w Twoim województwie lub najbliższym sąsiednim. Przewodniczący Grupy rekomenduje Zarządowi IPMA Polska kandydatów do Rady.

• Wyślij aplikację za pomocą formularza: https://forms.gle/95jcmphmjpFLnu9d9 w terminie od 17.01.2020 do 26.01.2020.

• Przyjedź na wybory stacjonarne 31.01.2020 roku w Warszawie, ul. Starościńska 1b/3 o godzinie 13:30.

Wszystkim Kandydatom do Rady IPMA Young Crew Polska na kadencję 2020-2022 przepominamy o konieczności wypełnienia formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/95jcmphmjpFLnu9d9 

Agenda spotkania wyborczego składa się z następujących punktów:

1. Istota działalności IPMA Young Crew w Polsce

2. Podsumowanie działalności Rady IPMA YC Polska w kadencji 2018-2020

3. Przedstawienie ścieżki kariery oraz perspektyw rozwoju w IPMA YC Polska

4. Przedstawienie kandydatów do Rady na kadencję 2020-2022

5. Przeprowadzenie wyborów

6. Kwestie organizacyjne

Zapraszamy!

Ewentualne pytania proszę kierować na adres mail: paulina.major@yc.ipma.pl

* zgodnie z Regulamin IPMA Young Crew Polska, opublikowanym na stronie: https://old.ipma.pl/young-crew/regulamin