Nowa Rada IPMA Young Crew

Podczas Walnego Zebrania Członków IPMA Young Crew, które miało miejsce 31 stycznia 2020 roku w Warszawie, odbyły się wybory nowej Rady IPMA Young Crew Polska na dwuletnią kadencję.

W skład Rady IPMA Young Crew wchodzą:

Małgorzata Zakrzewska - Przewodnicząca Rady IPMA Young Crew

Paulina Major

Kinga Janecka

Kinga Muskus

Nicolas Sitko

W skład Komisji Rewizyjnej IPMA Young Crew wchodzą:

Mateusz Jóźwik

Karolina Cholibska

Mateusz Trzeciak