Szkolenie Train-The-Trainer

Stowarzyszenie IPMA Polska  powstało w 1999 roku i należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association (IPMA). IPMA Polska jest organizacją non-profit zrzeszającą profesjonalistów i sympatyków zarządzania projektami oraz firmy, które są zarządzane projektowo lub realizują projekty. Misją IPMA Polska jest umożliwienie wymiany doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami, wspieranie organizacji i ludzi w zdobywaniu wiedzy w tej dziedzinie, pomoc w ujednoliceniu standardów w organizacji w tym obszarze oraz wsparcie w projektowym zarządzaniu organizacją.

W związku z intensywnym rozwojem systemu licencji trenerskich oraz Akredytowanych Jednostek Szkoleniowych, ogłaszamy nabór na kolejną edycję szkolenia Train-The-Trainer.

Cele szkolenia:

  • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA (ICB 4)
  • Zweryfikowanie kompetencji do prowadzenia szkoleń z zakresu Zarządzania Projektami wg wytycznych IPMA, przygotowujących do certyfikacji IPMA-4-L-C
  • Przegląd elementów kompetencji ICB4
  • Poznanie różnych metod przedstawiania wiedzy z zakresu Zarządzania Projektami
  • Szkolenie nie jest kursem przygotowującym do certyfikacji IPMA, a warsztatem weryfikującym i rozwijającym kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu Zarządzania Projektami 

Wymagania wejściowe dla kandydatów:

  • Doświadczenie w nauczaniu dorosłych 
  • Znajomość Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA (ICB 4)
  • Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na szkolenie mają osoby z ważnym certyfikatem IPMA na poziomie minimum IPMA-D
  • Jeśli kandydat nie posiada żadnego certyfikatu IPMA, może wziąć udział w szkoleniu (+ egzamin) a po ukończeniu szkolenia Train-The-Trainer i zaliczeniu egzaminu będzie miał 12 miesięcy na uzupełnienie certyfikacji IPMA-C, a 6 miesięcy na uzupełnienie IPMA-D.

Miejsce:

Warszawa, Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51

Trenerzy prowadzący:

Tomasz Leśniowski, Marcin Opas, Łukasz Sienkiewicz, Joanna Rzempała

Program szkolenia i egzaminu:

 

 Daty

 Treść

 1 sesja

25 maja 2019

9:00-18:00

Wprowadzenie do systemu certyfikacji IPMA i wszystkie produkty powiązane :IPMA-Student, IPMA-4-L-C, Agile Leadership)

Oczekiwania od trenerów i omówienie systemu licencji trenerskich i zasady współpracy  

Elementy kompetencji ICB4: prezentacje uczestników na przydzielony wcześniej temat (element kompetencji ICB4) + informacja zwrotna od prowadzących

System akredytacji i certyfikacji IPMA-student

 

26 maja 2019

9:00-18:00

Ćwiczenia warsztatowe umiejętności trenerskich, metody nauczania tematyki zarządzania projektami w odniesieniu do Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA (ICB 4), metody i narzędzia

Praca domowa (przygotowanie prezentacji na wybrany temat z ZP)

 2 sesja

15 czerwca 2019

9:00-18:00

Wprowadzenie do certyfikacji Agile Leadership (szczegóły)

Prezentacje uczestników + ćwiczenia na zadany wcześniej temat + informacja zwrotna od trenera prowadzącego

 

16 czerwca 2019

9:00-18:00

Prezentacje uczestników + informacja zwrotna od trenera prowadzącego

Co powinien zawierać  zestaw narzędzi trenera.

Przygotowanie do egzaminu trenerskiego

 3 sesja   egzamin*

29 czerwca 2019

9:00-18:00

30 czerwca 2019

9:00-18:00

 Egzamin Train-The-Trainer

   a) 40 minutowe prezentacje na wybrany wcześniej temat z zakresu Wytycznych Kompetencji        Indywidualnych IPMA (ICB 4) + informacja zwrotna od egzaminatorów

   b) egzamin ustny indywidualny – pytania z zakresu zarządzania projektami i prowadzenia zajęć z ZP

 * wszystkie zajęcia oraz egzamin trenerski prowadzone są w języku polskim;

 

Inwestycja 5000 zł (+ 23% VAT) za szkolenie z egzaminem. Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, catering podczas szkolenia (przerwy kawowe i lunch). Cena nie obejmuje noclegu i kosztów dojazdu uczestnika.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu i zaliczy egzamin, otrzyma stosowne zaświadczenie.

Osobom, które ukończą szkolenie, zaliczą egzamin trenerski oraz spełnią warunki określone dla Autoryzowanych Trenerów, IPMA Polska zaproponuje podpisanie umowy o współpracę. 

http://old.ipma.pl/jak-uzyskac-licencje-ati

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: katarzyna.rudzka@ipma.pl

Płatność za szkolenie na podstawie wystawionej faktury proforma należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu dokumentów i spełnieniu wymagań wejściowych.  

Formularz zgłoszeniowy

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenie poprzez rejestrację w Bazie Usług Rozwojowych

 

Kontakt:

Ewa Zawadzka

Dyrektor Biura CERT-IPMA Polska

ewa.zawadzka@ipma.pl

tel. 668 48 75 98