Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska

 

Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska (w skrócie KS CERT) skupia się na określeniu i rozwoju systemu certyfikacji w ramach Jednostki Certyfikującej. Nadzoruje także zarządzanie jakością i ciągłe doskonalenie Jednostki Certyfikującej. Kierownictwo strategiczne zapewnia niezależne rozpatrzenie sprawy w razie odwołań aplikantów, kandydatów oraz posiadaczy certyfikatu. Kierownictwo strategiczne mianuje komitet odwoławczy podejmujący decyzje dotyczące odwołań i nadzorujący proces zarządzania skargami i zażaleniami.


Kierownictwo Strategiczne CERT IPMA Polska ponosi nadrzędną odpowiedzialność za:

  • Nadzór i ocenę certyfikacji i systemu zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych IPMA, właściwymi standardami kompetencyjnymi oraz innymi istotnymi dokumentami;
  • Formułowanie zasad (w tym także polityki ekonomicznej i finansowej) związanych z działalnością Jednostki Certyfikującej w odniesieniu do systemu 4-L-C oraz jego marketingu;
  • Mianowanie komitetów (np. Komitetu Programowego) i delegowanie uprawnień na rzecz wszelkich komitetów oraz osób podejmujących określone działania w imieniu Jednostki Certyfikującej.


W skład KS CERT na kadencję 2018-2020 wchodzą:

Ewa Zawadzka

Ewa Zawadzka

Przewodniczący KS CERT

IPMA Polska

 

Joanna Rzempała
Członek KS CERT 

 

Łukasz Sienkiewicz
Członek KS CERT 

 

Kazimierz Majka

Kazimierz Majka
Członek KS CERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirosław Miśkiewicz

 Mirosław Miśkiewicz
   Członek KS CERT  

  

        

Magdalena Pieńkos
Członek KS CERT

 

        

Leszek Staśto
Członek KS CERT

 

        

Krzysztof Witkowski
Członek KS CERT

 

 

Joanna Rzempała

Członek KS Cert

e-mail: joanna.rzempala@ipma.pl

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Uzyskała tytuł Atlasa Project Managementu 2015 za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Autorka publikacji naukowych, w tym z obszaru zarządzania. Od marca 2018 członkini Komitetu ds. Finansowych IPMA International. 


 

Łukasz Sienkiewicz

Członek KS Cert

e-mail: lukasz.sienkiewicz@ipma.pl

Certyfikowany kierownik programów/projektów (IPMA poziom B, C i D). Certyfikowany Scrum Master. Leading Assessor prestiżowej nagrody za doskonałość w zarządzaniu projektami - Polish Project Excellence Award. Asesor certyfikacji IPMA 4-LC. Członek Zarządu IPMA Polska. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwent studiów menedżerskich na WSH we Wrocławiu, Inżynierii Oprogramowania na Politechnice Wrocławskiej, Informatyki Stosowanej w PWSZ w Nysie, dyplomowany pedagog. Organizator i prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji. Autor wielu publikacji dotyczących kompetencji kierowników projektów oraz wykorzystania metod zwinnych w zarządzaniu projektami. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz prowadzeniu szkoleń, które zdobył sukcesywnie angażując się w szereg prac i przedsięwzięć komercyjnych, i non-profit. Autoryzowany trener IPMA. W swojej karierze współpracował z liderami rynku IT (np. Microsoft), telekomunikacji (np. Nokia), outsourcingu usług, R&D oraz branży energetycznej. Od kilku lat aktywnie działa w wiodących organizacjach związanych z budowaniem doskonałości w zarządzaniu projektami (np. IPMA, Scrum Alliance). Regularnie dzieli się swoim doświadczeniem występując w trakcie lokalnych i międzynarodowych wydarzeń dla profesjonalistów Od marca 2018 członek Komitetu ds. Etycznych IPMA International. 

  

 Kazimierz Majka

Kazimierz Majka 

Członek KS CERT

e-mail: kazimierz.majka@ipma.pl

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył Studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach o specjalności Napęd i Automatyka Napędu Elektrycznego, studium podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie z zakresu Pedagogiki oraz Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Rachunkowości i Finansów. Pracował na stanowisku projektanta w Biurze Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko”  w pracowni Napędów i Automatyki Sterowania w Zakładzie Projektowania w Gliwicach, na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunikacyjnego „DROMEX-Cieszyn” na stanowisku specjalisty do spraw rozliczania budów oraz w firmie PPH TRANSSYSTEM S.A. w Woli Dalszej. Początkowo pracował w dziale finansowym, a następnie w dziale marketingu jako specjalista d/s ofert gdzie kierował  wieloma projektami  realizowanymi głównie w przemyśle samochodowym. Jest wieloletnim członkiem SPMP/IPMA Polska. Były członek Komisji Rewizyjnej IPMA Polska. Asesorem w Polish Project Excellence Award. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager (certyfikat IPMA poziom B). Jest Assesorem Certyfikacji IPMA Polska (z prawem certyfikacji na poziomach: D, C, B). 

 

Mirosław Miśkiewicz

Mirosław Miśkiewicz

Członek KS CERT

e-mail: miroslaw.miskiewicz@ipma.pl


Absolwent Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Budowa i Utrzymanie Mostów.
Certyfikowany Project Manager International Project Management Association Level B,członek i Asesor Certyfikacji Stowarzyszenia Project Management Polska . W Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera od roku 2007 prowadzi zajęcia z Metodyki Zarządzania Projektami.
Jako Kierownik Projektów w firmie Transsystem SA realizował duże projekty linii technologicznych do produkcji samochodów w zakładach takich marek jak VW, Skoda, Audi, Opel, BMW w całej Europie. Od 2012 pracuje na stanowisku Prezesa Zarządu w Firmie Chemorozruch Sp. z.o.o. 

 Magdalena Pieńkos

Magdalena Pieńkos 

Członek KS CERT

e-mail: magda.pienkos@ipma.pl

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Ekonomia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami (projekty inwestycyjne, organizacyjne, doradcze, szkoleniowe) w sektorze prywatnym i publicznym, potwierdzone  Certyfikatem IPMA poziom D i C. Ponadto Autoryzowany Trener IPMA Polska, Asesor Polish Project Excellence Award oraz Wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Specjalizacja: analiza ekonomiczna, innowacyjność, przedsiębiorczość (m. in. logika projektu, wykonalność techniczna i finansowa projektów).

 

 

 

Leszek Staśto

Członek KS CERT

e-mail: leszek.stasto@ipma.pl

Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczony praktyk zarządzania projektami – w swojej karierze której początki sięgają lat 70tych kierował m.in. budową systemu informacji naukowej i ekonomicznej dla potrzeb uczelni wyższych w Krakowie, projektami artystycznymi o dużej skali w Europie, Stanach Zjednoczonych i Izraelu (jako impresario Ewy Demarczyk), projektem budowy Systemu Sterowania Ruchem w Krakowie oraz mega-projektami energetycznymi. Kierownik Projektów w Siemens Sp. z o.o. prowadził m.in. kontrakty firmy z gigantem energetycznym – ENRON oraz projekty kompleksowej modernizacji kluczowych stacji najwyższych napięć PSE S.A. Pracował również jako Dyrektor Projektów w IBM, gdzie przygotowywał i wspierał projekty z programu IBM Smarter Cities. Konsultant i trener wielu firm np. PKP Energetyka, Thales, ELiN.  Wykładowca zarządzania projektami na uczelniach m.in. Politechnice Warszawskiej, WSHiP im. H. Łazarskiego w Warszawie WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Członek Komitetu Redakcyjnego pierwszego polskiego wydania PMBOK Guide, uzyskał w 2003 r. certyfikat  PMP.  Członek IPMA PL (wcześniej SPMP) od momentu powstania. W różnych okresach pełnił funkcje Prezesa, Wiceprezesa i członka Zarządu. First Assesor czterostopniowej certyfikacji IPMA I IPMA Delta Od 2011 do 2013 członek międzynarodowego zespołu Certification Validation Management Board IPMA odpowiedzialnego za rozwój i jakość najważniejszych produktów certyfikacyjnych IPMA. Oficjalny walidator i międzynarodowy konsultant certyfikacji IPMA w wielu krajach Europy, Azji i Afryki.

 

 Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Członek KS CERT

e-mail:  krzysztof.witkowski@ipma.pl

Inżynier elektryk. Absolwent Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego oraz studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Marketing oraz Bankowość) i Uniwersytetu Warszawskiego (Pieniądz i bankowość). Prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. specjalizującej się we wdrożeniach działających w praktyce systemów zarządzania projektami, systemów wynagrodzeń oraz wsparciu zespołów projektowych na etapie przygotowania i realizacji projektów. Świadczył usługi m.in. dla: LW Bogdanka SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PGNiG SA, Grupa Nowy Styl SA, Teamtechnik PT sp. z o.o., AIUT sp. z o.o. oraz wielu innych przedsiębiorstw i samorządów. Trener i autor programów szkoleń nt. różnych aspektów zarządzania projektami. Od 2005r Kierownik Merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Prowadzi również zajęcia z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz Politechnice Rzeszowskiej. Asesor w światowym konkursie IPMA Project Excellence Award. Certyfikaty IPMA lev. D, Prince2Practitioner