Ogłaszamy pierwszą edycję konkursu osiągnięć PMO - IPMA PMO Award!

                                       

Kształtowanie kultury zarządzania projektami wymaga pasji, wizji, czasu i determinacji. Spiritus movens tych działań jest zazwyczaj Biuro Zarządzania Projektami (PMO).

Konkurs IPMA PMO Award ustanowiony został jako formuła wyróżnień środowiskowych przyznawanych przez społeczność przedstawicieli PMO polskich firm i organizacji.

 

Celami wiodącymi tej inicjatywy są:

• promowanie szczególnych osiągnięć w przygotowywaniu organizacji do coraz sprawniejszej realizacji projektów i programów,

• docenienie wysiłków osób tworzących PMO,

• integracja środowiska PMO,

• wymiana najlepszych praktyk.

 

Co podlega ocenie?

Spektrum osiągnięć PMO, które można zgłosić do konkursu jest z założenia nieograniczone. Co do zasady nie wyklucza się żadnych inicjatyw, które w ocenie organizacji aplikującej zasługują na to, aby się nimi pochwalić. Mogą one dotyczyć np. następujących obszarów:

efektywność struktur organizacyjnych,

metod i metodyk zarządzania projektami,

• rozwoju kompetencji zespołów projektowych,

• kształtowania struktury i kompetencji zespołu PMO,

• infrastrukturalnego wsparcia działań PMO (np. poprzez wdrożenia narzędzi IT),

• roli PMO we wdrażaniu strategii,

• zarządzania dokumentacją projektową,

• zarządzania wiedzą.

 

Kto może aplikować?

Do konkursu IPMA PMO Award mogą aplikować dowolne organizacje, niezależnie od branży i wielkości, zarówno gospodarcze, jak instytucjonalne (np. rządowe i samorządowe, NGO).

Kamienie milowe konkursu

Proces konkursowy składa się z następujących etapów:

1 Wysłanie aplikacji do Biura IPMA Polska

2 Przekazanie informacji do broszury zestawiającej wszystkie aplikacje zgłoszone do konkursu.

   Broszura zawiera podstawowe dane o organizacji aplikującej i ogólna charakterystykę przedmiotowego osiągnięcia.

3 Sesja panelowa przedstawicieli biur PMO, na której poszczególni aplikanci zaprezentują swoje osiągnięcia.

4 Głosowanie nad aplikacjami

5 Uroczyste wręczenie nagród podczas uroczystej Gali organizowanej w ramach dorocznej Konferencji IPMA Polska

6 Wizyty studyjne w organizacjach laureatów dla przedstawicieli innych organizacji zarejestrowanych w IPMA Polska

Ważne daty:

Data zgłoszenia – przesłania wniosku aplikacyjnego: do 30 marca 2018

Prezentacja zgłoszonych osiągnięć i broszury: 7-8 czerwca 2018 podczas warsztatów PMO

Ogłoszenie Finalistów: do końca lipca 2018

Ogłoszenie Zwycięzców – podczas uroczystej Gali przy XXI Konferencji IPMA Polska w dniu 15 listopada 2018 r.

 

Kontakt:

Wioletta Kastrau

Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA Polska

tel. +48 600 509 129, wioletta.kastrau@ipma.pl