Spotkanie Mazowieckiej GR - Budowanie relacji w projektach infrastrukturalnych

Data: 
2020-02-26 18:00 - 20:30

Szanowni Członkowie IPMA Polska!

Zapraszamy na kolejne spotkanie sympatyków Zarządzania Projektami w Warszawie z Mazowiecką Grupą Regionalną!
Tym razem gościć będziemy Zwycięzcę Polish Project Excellence Award 2019 - API (Agencja Promocji Inwestycji)

Termin: 26 lutego 2020 roku, godzina 18.00
Miejsce: Przestrzeń from Facebook, ul.Koszykowa 61, Warszawa
Temat spotkania: Budowanie relacji w projektach infrastrukturalnych

W każdym projekcie infrastrukturalnym środkiem do sukcesu są dobre relacje pomiędzy jego Wykonawcą, a interesariuszami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Podstawą działania są: szczerość, otwartość, uczciwość i transparentność. Kompetencje miękkie, szczególnie budowanie relacji z interesariuszami i komunikacja ze społecznościami lokalnymi, stanowią dziś ważny element projektu inwestycyjnego
Na kolejnym spotkaniu Mazowieckiej Grupy będziemy mieli przyjemność gościć Panów Dawida Sieniuć i Marcina Laskowskiego, zwycięzców konkursu Polish Project Excellence Award w kategorii Projekty Inwestycyjne, którzy opowiedzą jak API, bazując na swoim 20-letnim doświadczeniu, dostrzega zmiany, jakie zachodzą w obszarze zarządzania projektami infrastrukturalnymi.

„Najważniejszy jest człowiek” – takie podejście do interesariuszy, polegające na wsłuchiwaniu się w ich głos, uwzględnianiu uwag i wniosków, dotrzymywaniu słowa, staje się kluczem do pomyślnej realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
Agencja Promocji Inwestycji będąc krajowym liderem na rynku usług formalnoprawnych, środowiskowych i prowadzenia komunikacji społecznej dla inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności z zakresu infrastruktury sieciowej, stawia nacisk na budowanie dobrych relacji oraz wzajemnego zaufania, gwarantujących nie tylko sprawne zarządzanie zagrożeniami w projekcie, ale również na wykorzystanie pojawiających się szans.

Zapisy tylko przez platformę Meetup https://www.meetup.com/pl-PL/IPMA-PL-Warsaw-Meetup/events/268663466/?isFirstPublish=true

Serdecznie zapraszamy

Rada Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska