Relacja ze spotkania Mazowieckiej Grupy Regionalnej

W dniu 16 stycznia 2020 roku Mazowiecka Grupa Regionalna IPMA Polska gościła zespół menedżerów projektów z Grupy EFL odpowiedzialny za Project Management oraz Change Management, zdobywców I miejsca w Konkursie IPMA PMO Award 2019.

Przedstawiciele EFL szeroko i szczegółowo omówili wyzwania zawiązane z tworzeniem i rozwojem profesjonalnego PMO, które skutecznie wsparło Zarząd w procesie znaczącej transformacji  całej organizacji. Dużo uwagi poświęcono również wdrożeniu metodyki zarządzania zmianą i jej integracji z metodyką zarządzania projektami.

Prezentacje pełne były praktycznych przykładów oraz zastosowanych rozwiązań, co wywołało lawinę pytań oraz ożywioną dyskusję wszystkich uczestników i w konsekwencji przeciągnęło się ponad zaplanowany czas, aż do późnych godzin wieczornych.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom EFL SA – pi. Joannie Gulbierz, p. Robertowi Kańskiemu oraz p. Adamowi Rogaczewskiemu za poświęcony czas oraz tak otwarte i praktyczne podejście do spotkania z członkami Mazowieckiej Grupy Regionalnej, a wszystkim uczestnikom za udział i ożywioną, merytoryczną dyskusję.

Dziękujemy również Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej za opiekę logistyczną i udostępnienie sali na spotkanie.

 

Film z konkursu IPMA PE Award Finalist 2019