Relacja ze spotkania Dolnośląskiej Grupy Regionalnej

Tym razem online. Tak, 30 kwietnia 2020 roku Dolnośląska Grupa Regionalna IPMA Polska spotkała się online, na webinarze. W czasie kwarantanny, podczas ograniczeń w przemieszczaniu się i kontaktach międzyludzkich, postanowiliśmy przenieść nasze spotkanie „do sieci”.

Temat spotkania związany był z sytuacją jaka nas otacza, połączony oczywiście z zarządzaniem projektami, tym razem z Portfolio Management - Czarny Łabędź wylądował czyli jak zarządzać Portfolio Management w czasie kryzysu i przygotować się na to co będzie "jutro"? Gośćmi i występującymi byli Jakub Lasota i Krzysztof Janusz z firmy Qvistorp S.A.

Pandemia wpływa na nasze życie prywatne jak i działalność firm. Realizowane przez firmy inicjatywy i projekty. Przedstawiciele Qvistrop S.A. zaprezentowali podejście do zarządzania portfelem projektów. Etapy i działania jakie należy podjąć by dostosować portfel projektów do aktualnej sytuacji, informować interesariuszy i zespoły projektowe i decydować o działaniach dla projektu: wstrzymać, zmieniać czy może pozostawić bez zmian.

Co więcej, sytuacja w której się znaleźliśmy dla jednych (firm, projektów) może oznaczać zagrożenie, istotną zmianę prowadzącą do zatrzymania lub skasowania projektu. Jednak nowe warunki mogą oznaczać także szanse, także gospodarcze i miejsce dla nowych projektów.

Dziękujemy przedstawicielom Qvistorp S.A. za szalenie interesującą prezentację i podzielenie się swoimi doświadczeniami w zakresie Zarządzania Portfelem Projektów. Uczestnikom za udział i pytania do prowadzących.

Dziękujemy również firmie Korbank za udostępnienie narzędzia do przeprowadzenia webinaru.

Do relacji załączamy prezentację ze spotkania: https://drive.google.com/file/d/1i5cmzozj3WrkCDg1fu82wPGxFq_cljZi, notatkę graficzną przygotował Andrzej Gajewski.