Relacje z kwietniowego seminarium DGR

W dniu 6tego kwietnia br. członkowie i sympatycy Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska byli uczestnikami seminarium, którego tematyką były tworzenie, zadania i rozwój PMO w instytucjach finansowych. 

Pan Maciej Owczarek - PM z długoletnią praktyką, obecnie pracujący w obszarze adopcji biznesowej globalnego projektu regulacyjnego w zakresie ryzyka kredytowego - zgodnie z procedurą BCBS 239 - realizowanego w jednym z największych światowych banków, zapoznał nas z historią rozwoju PMO oraz jego rolą i aktualnym zakresem zadań i odpowiedzialności, jako również oczekiwaniami co do jego rozwoju.

Pan dr Robert Kański, od 10-ciu lat szef PMO w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. zapoznał nas z wieloletnim procesem budowy i transformacji PMO w swojej firmie, od momentu pomysłu na jego powstanie poprzez budowę świadomości projektowej i zarządzanie zmianą w zakresie merytorycznym i personalnym, do jego aktualnej, dojrzałej organizacji, wywierającej istotny wpływ na proces zarządzania projektami. 

Kolejne seminarium DGR IPMA odbędzie się w środę 7 czerwca'17 i poświęcone będzie PMO i projektom w sektorze administracji publicznej. Serdecznie zapraszamy.