Pod Patronatem IPMA PL

Stowarzyszenie IPMA Polska obejmuje Patronatem merytorycznym konferencje, seminaria oraz inne wydarzenia związane z tematyką zarządzania projektami, podkreślając tym samym ich szczególne znaczenie dla popularyzacji dziedziny project management.

Serdecznie zapraszamy do współpracy organizacje, uczelnie wyższe, koła naukowe, firmy oraz wszystkie inne podmioty zajmujące się szeroko pojętą działalnością z obszaru zarządzania projektami.

Aby uzyskać Patronat merytoryczny Stowarzyszenia IPMA Polska należy przesłać zgłoszenie, wypełniając Formularz umieszczony na dole strony na adres e-mail biuro@ipma.pl.

Stowarzyszenie IPMA Polska w ramach Patronatu merytorycznego oferuje:

 • Umieszczenie informacji o wydarzeniu w Aktualnościach na stronie głównej old.ipma.pl
 • Umieszczenie podsumowania z wydarzenia w Aktualnościach na stronie głównej old.ipma.pl
 • Umieszczenie informacji o objęciu Patronatem merytorycznym w Newsletterze wysyłanym do członków IPMA Polska
 • Umieszczenie informacji nt. wydarzenia na profilu "IPMA Polska. Zarządzanie projektami" na Facebooku

Otrzymanie Patronatu merytorycznego Stowarzyszenia IPMA Polska zobowiązuje organizatora do:

 • Umieszczenia informacji o objęciu Patronatu merytorycznego przez Stowarzyszenie IPMA Polska oraz logotypu na wszystkich materiałach informacyjnych oraz promocyjnych nt. wydarzenia
 • Prezentacji Stowarzyszenia IPMA Polska jako Patrona merytorycznego podczas trwania wydarzenia poprzez rozstawienie roll-upu lub rozłożenie ulotek informacyjnych w widocznym miejscu podczas wydarzenia
 • Przyznania minimum dwóch nieodpłatnych akredytacji na wydarzenie dla osób reprezentujących Stowarzyszenie IPMA Polska
 • Dostarczenia krótkiego sprawozdania oraz kompletu materiałów promujących wydarzenie na adres Stowarzyszenia IPMA Polska lub przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@ipma.pl

Uwagi końcowe:

 • Szczegóły współpracy są omawiane każdorazowo indywidualnie w zależności od charakteru wydarzenia lub grupy docelowej
 • Stowarzyszenie IPMA Polska zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów
 • Patronat merytoryczny oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych oraz finansowych
 • Organizator otrzymuje informację o przyznaniu Patronatu merytorycznego bądź odrzuceniu wniosku w terminie 7 dni od momentu przesłania Formularza

Kontakt Biuro:
Telefon: +48 22 622 21 12
Adres e-mail: biuro@ipma.pl

ZałącznikWielkość
IPMA_Prosba o przyznanie Patronatu Merytorycznego.doc256 KB