Terminy certyfikacji

Terminy certyfikacji

Poziom certyfikacji: Poziom D
Data egzaminuikona sortowania Miasto Lokalizacja Termin zgłoszeń Termin płatności
2020-12-15 10:00 Warszawa 2020-12-01 2020-12-08
2020-11-17 10:00 Warszawa 2020-11-03 2020-11-10
2020-10-06 10:00 Warszawa 2020-09-22 2020-09-29
2020-09-08 10:00 Warszawa 2020-08-25 2020-09-01
2020-09-08 10:00 Warszawa 2020-08-25 2020-09-01
2020-08-04 10:00 Warszawa 2020-07-21 2020-07-28

UWAGA: rezygnację z uczestnictwa w konkretnej sesji certyfikacyjnej należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu. Rezygnacje, które wpłyną po tej dacie nie będą brane pod uwagę i będą skutkowały 100% obicążeniem kandydata kosztami poniesionymi przez biuro IPMA Polska-CERT. Wyjątek stanowi nagła, ciężka choroba (pobyt w szpitalu, itp.) udokumentowana oficjalnym  zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby (zwolnienia lekarskie ZLA na druku L4).