Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe IPMA Polska (AJS)

Jednym z celów IPMA Polska oraz Stowarzyszenia IPMA jest propagowanie idei zarządzania projektami jako stałej dyscypliny zawodowej oraz promowanie wiedzy i doświadczeń z zakresu project management w praktyce gospodarczej. Ponadto Stowarzyszenie jako jedna z wiodących organizacji skupiających praktyków zarządzania projektami stara się promować zawód PM w Polsce i tworzyć standardy zawodowe i etyczne dla tej grupy zawodowej.

Ostatnie lata przyniosły znaczne nasilenie tej działalności. Przejawiało się to w dużej ilości szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom zgłaszanym zarówno przez środowiska osób szkolonych, jak i trenerów, IPMA Polska opracowała system certyfikacji trenerów i firm szkoleniowych, którego celem jest dostarczenie na rynek wykwalifikowanej kadry trenerskiej i instytucji szkoleniowych zapewniających wysoki poziom merytoryczny usług rozwojowych z zakresu project managementSystem autoryzowania firm szkoleniowych działa juz od lat w innych oddziałach IPMA na świecie, np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, na których IPMA Polska wzorowała się tworząc system w Polsce. 

System certyfikacji firm szkoleniowych pozwala na uzyskanie tytułu Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej IPMA Polska (AJS). O certyfikat AJS może się ubiegać firma świadcząca usługi rozwojowe w zakresie zarządzania projektami.

I. Jak uzyskać certyfikat AJS

Etap 1 - kontakt z biurem IPMA Polska, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: wniosek o wydanie certyfikatu AJS, programy szkoleń, opis zespołu trenerskiego i działalności firmy, odpowiedź na pytania dotyczące prowadzonych szkoleń, w celu udokumentowania, że firma szkoleniowa spełnia warunki autoryzacji. 

Firma szkoleniowa ubiegająca się o certyfikat AJS musi spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić kursy z zakresu zarządzania projektami, przygotowujące do certyfikacji IPMA zgodnie z wytycznymi IPMA (program, ilość godzin, materiały).
 2. zatrudniać w zespole przynajmniej dwóch trenerów IPMA Polska (w tym minimum 1 to Autoryzowany Trener IPMA Polska - ATI). Jeden trener ATI może „użyczyć” swojej licencji maksymalnie dwóm AJS’om.
 3. pogram szkoleniowy musi być skonstruowany w taki sposób, aby minimum 30 % zajęć na kursach przygotowujących do certyfikacji IPMA było prowadzone przez trenerów ATI, a maksymalnie 40 % zajęć przez trenerów nie posiadających certyfikatu IPMA-D
 4. posiadać status członka instytucjonalnego IPMA Polska

Etap 2 - ocena wniosku i dokumentów przez Biuro IPMA Polska, wydanie decyzji o przyznaniu certyfikatu AJS firmie szkoleniowej 

Etap 4 - podpisanie umowy pomiędzy IPMA Polska a Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową, uiszczenie opłaty licencyjnej przez AJS, opublikowanie wymaganych założeń szkoleniowych (program, trenerzy) na stronie old.ipma.pl.   

II. Założenia systemu 

Autoryzowana Jednostka Szkoleniowa 

III. Korzyści dla Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej 

 1. promocja firmy szkoleniowej na konferencji IPMA Polska i w materiałach marketingowych.
 2. publikacja informacji o swoim trenerze AJS lub/i ATI  na stronie old.ipma.pl i w materiałach IPMA Polska.
 3. aktywny udział w tworzeniu systemu edukacji i certyfikacji IPMA
 4. zniżka 5% na egzaminy IPMA dla uczestników kursu.
 5. zniżka 30% na komplet materiałów wspierających proces edukacyjny (podręcznik, długopis, notatnik).
 6. możliwość zamieszczania logo IPMA Polska na materiałach szkoleniowych, na swojej stronie internetowej, w korespondencji biznesowej w części dotyczącej szkoleń i kursów.
 7. publikowanie listy kursów i szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA - organizowanych przez AJS.
 8. udział dla Trenerów AJS i ATI w corocznym 8 godzinnym warsztacie doskonalącym, podnoszącym kwalifikacje trenerskie.
Opłata i okres ważności 

Certyfikat AJS jest ważny na 3 lata i podlega weryfikacji raz w roku: AJS przesyła do biura IPMA Polska zestawienie szkoleń zorganizowanych w danym roku, aktualną informację o zespole trenerskim. 
W przypadku niespełnienia warunków formalnych (prowadzenia okreslonej części szkoleń przze Autoryzowanych Trenerów ATI) certyfikat zostanie zawieszony na czas dopełnienia wymogów formlanych.
AJS uiszcza opłatę licencyjną co roku, na podstawie podpisanej umowy.

Kontakt:

Biuro IPMA Polska

tel (+48) 22 622 21 12

email: biuro@ipma.pl