International Project Management Association®

IPMA

International Project Management Association jest międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami w 57 krajach na całym świecie. IPMA® odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów poprzez IPMA Competence Baseline (ICB) wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.

Historia IPMA® sięga 1964 roku, kiedy to kierownik projektu budowy europejskiego samolotu, Pierre Koch zaprosił do Francji Dicka Vullinghsa (Holandia) i Rolanda Gutscha (Niemcy) w celu omówienia korzyści z metody ścieżki krytycznej (CPM) jako podejścia do zarządzania. Grupie tej przewodził Yves Eugene z AFIRO (Association Française d'Informatique et de Recherche opérationnelle). Profesor Arnold Kaufmann zaproponował aby nadać jej nazwę INTERnational NETwork-INTERNET. W następnym roku grupa ta założyła International Management Systems Association (IMSA), niezależną od wpływów firm organizację z siedzibą w Szwajcarii. W 1967 roku grupa Czechosłowackich Badaczy Zarządzania Projektami zorganizowała w Pradze pierwszą światową konferencję na temat "Analizy Metod Networkingu".

Najważniejsze elementy oferty IPMA®:

  1. Czteropoziomowy system certyfikacji - system oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności kierownika projektu. Do końca 2011 roku certyfikaty IPMA® uzyskało ponad 150.000 osób na całym świecie. W odpowiedzi na potrzeby rynku certyfikacji IPMA stworzyła dwupoziomową certyfikację konsultantów PM oraz IPMA Delta - najbardziej wszechstronną ocenę zarządzania projektami całej organizacji „perspektywa 360° ”. Po raz pierwszy cała organizacja w tym pracownicy i projekty może podlegać certyfikacji  w zakresie kompetencji zarządzania projektami.
  2. Światowy Kongres - coroczne spotkanie międzynarodowego środowiska project managerów, podczas którego odbywają się warsztaty, omawiane są nowe pomysły oraz praktyki. W 2002 roku w Berlinie po raz pierwszy odbył się Konkurs International Project Excellence Award. IPEA to nagroda przyznawana corocznie najbardziej uznanym zespołom projektowym na świecie.
  3. Training Aid Programmes - szkolenia z tematyki zarządzania projektami zarówno na poziomie podstawowym, jak i przygotowujące do certyfikacji z zarządzania projektami. IPMA Advanced Courses umożliwiają poszerzenie kompetencji w prowadzeniu i zarządzaniu projektami.
  4. International Young Crew - kluczowy element wzrostu IPMA® i rozwoju liderów jutra. Jest to platforma skupiająca młodych profesjonalistów zarządzania projektami i studentów do 35 roku życia.
  5. Publikacje - International Journal of Project Management, Project Perspectives oraz PM Research Journal

Stowarzyszenia lokalne takie jak IPMA Polska, na wzór IPMA® posiadają w ofercie certyfikację, konferencje, seminaria, warsztaty czy szkolenia, zrzeszają również pasjonatów zarządzania w grupach regionalnych i young crew, a także wydają publikacje tłumaczone z oryginałów, lub przygotowują własne. Dla IPMA Polska oferta międzynarodowa jest podstawą działania, jednakże nasze Stowarzyszenie stara się rozwijać w różnych kierunkach, biorąc pod uwagę uwarunkowania i potrzeby lokalne.

www.ipma.world