Osoby indywidualne

Krzysztof Witkowski

Uzyskał tytuł inżyniera elektryka na Wydziale Elektrycznym Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego. Absolwent studiów podyplomowych „Marketing”,  „Bankowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz „Pieniądz i Bankowość” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również kursy nt. metodyk zarządzania projektami, metodyki prowadzenia kursów i szkoleń oraz wielu innych.

Posiada certyfikaty: IPMA-D, Prince 2 Practitioner.

Od 2005r. autor programu, kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Prowadził również wykłady i warsztaty z zakresu zarządzania projektami dla PRz Rzeszów, WSIiZ Rzeszów, WSH Wrocław, WSB Nowy Sącz. Od 2004r. prowadzi kursy zarządzania projektami dla pracowników przedsiębiorstw, NGO’s i jednostek samorządu terytorialnego współpracując z firmami szkoleniowymi z całego kraju. 

Przygotowuje osoby do certyfikacji IPMA na poziomach B, C oraz D wykorzystując dedykowane, autorskie programy i metody dydaktyczne.

Członek KS Cert IPMA Polska. Asesor w światowym konkursie IPMA Project Excellence Award.

Brał aktywny udział w przygotowaniu planów oraz realizacji projektów inwestycyjnych z zespołami projektowymi spółek m.in. Grupy Kapitałowej PGNiG SA Warszawa, Grupy Kapitałowej Control Process SA Kraków, Grupy Kapitałowej Nowy Styl SA Krosno (m.in. zwycięskiego projektu w konkursie Project Excellence Award Polska 2015)

Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu systemów zarządzania projektami m.in. takich przedsiębiorstw i organizacji jak: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Polskie Sieci Energetyczne SA, Silvermedia sp. z o.o., Starostwo Powiatowe Nowy Targ, Teamtechnik Production Technology sp. z o.o., WSIiZ Rzeszów.

Kontakt: kwitkowski@universe-ibs.pl, +48 510 070 107

 

Michał Słupski

Certyfikowany Kierownik projektów (IPMA C, Prince2), analityk i architekt oraz niezależny ekspert w zakresie organizacji i zarządzania projektami oraz wdrażania i utrzymania rozwiązań informatycznych. Zdobywał doświadczenie zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również w projektach korporacyjnych m.in. dla Grupy TP.

Od wielu lat wspiera i współtworzy rodzinne przedsiębiorstwo implementując najnowsze rozwiązania technologiczne. Na stałe współpracuje z wieloma firmami, jako Project manager oraz konsultant strategii IT. Prowadzi również szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania projektami oraz metodyk projektowych, zarówno otwarte jak i dedykowane. 
Absolwent Polsko - Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a także szeregu kursów i studiów podyplomowych z różnych dziedzin, organizowanych m.in. przez Szkołę Główną Handlową, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania – m.in. Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami oraz Studium opracowywania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu w zakresie IT potrafi łączyć świat technologii z potrzebami biznesowymi i rynkowymi oraz skutecznie dobierać środki i rozwiązania poprawiające skuteczność i efektywność operacyjną oraz siłę strategiczną.


Krzysztof Krzyżanowski

W 2002 r. ukończył Politechnikę Gdańską - Wydział Mechaniczny; stypendysta Uniwersytetu Karlsruhe. Absolwent studiów podyplomowych: ‘Menedżer Jakości’, WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową z project management’u rozpoczął w 2000 r. jako asystent PM’a - wdrożenia Oracle (HR i Płace). Później Project Manager projektów wdrożeniowych: CRM, EPM i platform internetowych. W latach 2003-2004 współwłaściciel firmy informatycznej (systemy CRM). Od 2004 audytor i konsultant zajmujący się reorganizacją firm: zarządzanie projektami i programami, tworzenie biura projektów; efektywne zarządzanie: procesowe i sytuacjami kryzysowymi (zmianą i ryzykiem); wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością. Członek SPMP i IPMA, przewodniczący Mazowieckiej Grupy Regionalnej SPMP, Asesor PE Excellence Award Polska 2007.


Dariusz Łukiewicz

Trener - praktyk z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim oraz trenerskim. Absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzania Projektami oraz Szkoły Trenerów. Posiada wiedzę z zakresu zarzadzania projektami według PMBoK, TenStep, IPMA, PRINCE2.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, realizując projekty jako, programista, analityk biznesowy oraz kierownik projektów. Wdrażał oraz zarządzał utrzymaniem systemów informatycznych. Obecnie pracuje jako trener prowadząc szkolenia dla organizacji biznesowych z zakresu Zarządzania Projektami oraz pomaga kierownikom projektów w rozwoju osobistym. Doradza organizacjom biznesowym w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, doboru oraz wdrażania systemów informatycznych, zarządzania portfelami, programami oraz projektami. Doradza w zakresie zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz osiąganiu poziomu dojrzałości projektowej organizacji również poprzez wdrażania biur projektów.

Obecnie angażuje się w program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), pomagając w przygotowaniu absolwentów technicznych szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy, oraz doświadczonym pracownikom zagrożonych wykluczeniem z zawodu lub wykluczonych.