Struktura IPMA CERT

Biuro Certyfikacji IPMA Polska (dalej CERT IPMA Polska) stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę wewnętrzną stowarzyszenia IPMA Polska, której celem i misją jest utrzymanie systemu certyfikacji IPMA-4-L-C w Polsce i prowadzenia certyfikacji w sposób zgodny z wymaganiami formalnymi oraz merytorycznymi IPMA.

Strukturę organizacyjną  CERT IPMA Polska określa  dokument  „Międzynarodowe Przepisy Certyfikacji IPMA” (ICRG4)  stanowiących załącznik i część umowy z International Project Management Association na użycie w Polsce systemu certyfikacji IPMA-4-L-C.
W strukturze Jednostki Certyfikującej CERT IPMA Polska nadrzędnym organem nadzorującym i  kontrolnym jest Kierownictwo Strategiczne CERT  (w skrócie KS CERT) z Dyrektorem CERT IPMA Polska. 
Organem wspierającym i doradczym  dla KS CERT  jest  Komitet Programowy.
Za bieżące kierownictwo operacyjne odpowiada Menedżer Certyfikacji.

 

Struktura organizacyjna CERT IPMA Polska