Atlasy Project Managementu

Atlasy Project Management'u przyznawane są przez Zarząd International Project Management Association Polska za szczególny wkład w rozwój dziedziny zarządzania projektami. Nagroda wręczana jest podczas corocznej Gali Polish Project Excellence Award honorującej najlepiej zarządzane projekty w Polsce.

Tegorocznymi laureatami Atlasu Project Management'u zostali Pan Michał Hałas - członek założyciel i pierwszy Prezes IPMA Polska (SPMP) – za wkład w powołanie stowarzyszenia i wieloletni trud tworzenia systemu kształcenia managerów projektu oraz Pan Leszek Staśto - pierwszy Asesor Certyfikacji IPMA, członek zarządu w kilku kadencjach, wolontariusz w IPMA International – za tworzenie i rozwój systemu certyfikacji IPMA, szkolenie nowych Asesorów, wsparcie w wydawaniu polskich wersji standardów IPMA. W imieniu Pana Leszka Staśto nagrodę odebrał Pan Stanisław Sroka - laureat nagrody Atlas Project Management z 2017 roku.

 

 

 

Laureaci nagrody:

2019 - Michał Hałas, Leszek Staśto

2018 - Grzegorz Dzwonnik, Grzegorz Szałajko

2017 - Prezes Stanisław Sroka

2016 - prof. zw. dr hab. Michał Trocki

2015 - dr Joanna Rzempała

2011 – Henryk Majchrzak

2010 – dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski

2009 – Tadeusz Ruszczykowski, Klaus Pannenbäcker, GPM (Niemieckie Stowarzyszenie Zarządzania Projektami)

2008 - inż. Andrzej Młynarski, Tomasz Leśniowski

2007 - prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki


Wszystkim nagrodzonym bardzo dziękujemy za krzewienie idei project managementu, wkład w rozwój lokalnych stowarzyszeń IPMA, poszerzanie horyzontu i możliwości rozwoju zarządzania projektami, zarówno w Polsce, jak i na świecie.