Kanon Wiedzy IPMA

Podstawą systemu certyfikacji IPMA 4-L-C jest standard IPMA® Individual Competence Baseline - ICB, wersja 4.0, opracowany przez międzynarodową organizację International Project Management Association (IPMA).

ICB definiuje kompetencje wymagane od osób pracujących w dziedzinie zarządzania projektami, programami i portfelami. Ma służyć szerokiej grupie odbiorców, w tym pracownikom sektora edukacji, trenerom, praktykom zarządzania projektami, specjalistom ds. zasobów ludzkich (HR) oraz asesorom certyfikacji.

ICB stanowi podstawę systemu certyfikacji IPMA 4-L-C przy zastosowaniu opisanych w nim elementów kompetencji w procesie oceny kandydatów.

Standard ICB v 4.0. opisuje trzy domeny specjalistycznej wiedzy, wymaganej w dzisiejszym biznesie - zarządzanie projektami, zarządzanie programami i zarządzanie portfelami. Opisuje także osoby, które pracują w tych domenach, unikając terminologii specyficznej dla roli, bo chociaż nazwa roli może się zmienić, podstawowa koncepcja pozostanie nadal aktualna.

ICB definiuje 29 elementów kompetencji (CE, ang. Competence Elements), wymaganych od współczesnego menedżera projektu. CE tworzą Oko Kompetencji.

•Kompetencje w obszarze „Perspektywa”: definiują te kontekstowe umiejętności i wiedzę,która ma pewnie prowadzić nas w szeroko rozumianym środowisku projektu, programu lubportfela;

•Kompetencje w obszarze „Ludzie”: określają osobiste i interpersonalne kompetencje,wymagane do skutecznego uczestniczenia w/lub kierowania projektem, programem lubportfelem;

•Kompetencje w obszarze „Praktyka”: określają aspekty techniczne zarządzaniaprojektami, programami i portfelami.

 

Oddajemy w Państwa ręce Kanon Wiedzy - uzupełnienie Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA - ICB 4.0. w obszarze każdego Elementu Kompetencji i Kluczowych Wskaźników Kompetencji. Kanon wymienia wybrane zagadnienia i techniki, które powinien znać Kandydat przystępujący do certyfikacji IPMA na poziomie D.

Publikację adresujemy do osób przygotowujących się do certyfikacji IPMA-D oraz do trenerów, firm szkoleniowych, instytucji, które w oparciu o ICB mogą przygotowywać odpowiednie programy szkoleniowe.

Zachęcamy społeczność zarządzania projektami do współpracy oraz regularnego dostarczania informacji zwrotnej do IPMA, abyśmy stale mogli ulepszać nasze publikacje.  

 

Redakcja merytoryczna: Łukasz D. Sienkiewicz

Publikacja ma zastrzeżone prawa autorskie

 

Kanon Wiedzy - Plik PDF TUTAJ