Spotkanie Podkarpackiej GR 9.12.2010r.

W dniu 9 grudnia w gościnnych progach hotelu „U Kroczka” odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Podkarpackiej Grupy Regionalnej SPMP. Tym razem głównym gościem i prelegentem spotkania był Pan Piotr Maksimczuk, który przedstawił kulisy zarządzania portfelem projektów. Prezentacja, której mottem przewodnim było „Jak wybrać dobry projekt” spotkała się z dużym zainteresowaniem obecnych na sali osób.

Drugim punktem spotkania był wybór nowego zarządu grupy. Po dwóch latach wspólnej pracy z Zarządem pożegnał się Pan Jacek Strojny. Nowy zarząd, który został wybrany w drodze głosowania to:

  • Tomasz Leśniowski – Przewodniczący
  • Michał Janas
  • Agnieszka Żmuda
  • Daniel Słowik